Kaçıyor muyuz kovalıyor muyuz?

Nümayişe giden bir grup arkadaşın arasına gözleri görmeyen bir eylemci de katılmış. Neden sonra bir kargaşa çıkmış ve polisler, önüne geleni coplamaya, bazı kişileri de tutuklamaya başlamış. Grubun çevik olan elemanı, gözleri görmeyen arkadaşının koluna girerek: “Koşuyoruz dostum demiş. Koş. Koş. Çabuk ol.”

Bir yöne doğru koşmaya başlamışlar. Biraz koştuktan sonra gözleri görmeyen eleman, eylemci arkadaşına sormuş:

“Koşuyoruz ama kaçıyor muyuz, kovalıyor muyuz?

Ne fark eder mi diyeceksiniz? Çok fark eder.

Kaçıyorsak mağlubuz, suçluyuz, kaybediyoruz demektir. Ve kaçmanın sonu genellikle yakalanmaktır. Kovalıyorsak haklıyız, güçlüyüz, başaracağız demektir.”

Gözler görmese de kaçmak ile kovalamak arasında bir duygu farklılığı da vardır ki bu duyguyu koşmak vermez. Koşmak, kendi başına bir eylemdir ve kendisi ile sınırlıdır. Koşan, nihayet yorulur ve koşuşunu bitirir. Oysa kaçan kurtuluncaya, tehlike gidinceye, bir sığınak buluncaya kadar kaçmak zorundadır. Bazı kaçışlar vardır ki ömür boyu sürer.

Kaçan hep tetikte olur ve bu tetiklilik başlı başına huzursuzluğun kaynağıdır.

Kovalayanda ise her durumda bir galibiyet, haklılık, güçlülük ve üstünlük duygusu vardır. Nefesi yettiği kadar kovalar. Mutlaka bir gün yakalayacaktır.

Normal şartlarda bu açıklamalar doğrultusunda yorumlanan ve yorumlanabilecek olan duruma bir de tam tersinden bakalım.

Yani kaçan haklı; ama kovalayacağına, kaçıyor.

Neden?

Kovalayan haksız ve fakat kaçacağına kovalıyor.

Ne hakla? Bu ne cür’et?

Şimdi kendimize dönüp soralım.

Bir yere doğru koşuyor muyuz?

Koşmamız kaçmak mı, yoksa kovalamak mı?

Gözlerimiz âmâ değilse bu sorunun doğru cevabına sahibiz demektir.

Soruyu bir de etrafımıza (diğer insanlara, toplumlara, kültürlere) bakarak tekrar soralım.

Acaba kim, kimi/kimleri kovalıyor; kim, kimden veya kimlerden kaçıyor?

Bu size doğru düşünce, duygu ve istikamet kazandıracaktır.

Eğer haklı isek, kaçmamalıyız.

Eğer suçlu, haksız isek kaçmak bizim için ne kadar çaredir, bunu düşünmeliyiz.

Koşmaktan amacımız spor değilse bunlara mutlaka bakmalıyız.

Şimdi başa dönebiliriz:

Kaçıyor muyuz kovalıyor muyuz?

Yoksa spor mu yapıyoruz?

Hangisi?