İslamcı dergilerde sinema üzerine neler yazıldı?

1 / 15
Mesut Bostan, İslamcı Dergiler Projesi kaleme aldığı “‘Milli Sinema’dan ’Rüya Sineması’na 1980-2000 Arası İslamcı Dergilerde Türk Sineması Tartışmaları” makalesinde İslamcı veya muhafazakar diyebileceğimiz kesimin sinemaya bakışını mercek altına almış. 1960’lardan başlayarak İslamcı dergilerde sinema üzerine yayımlanan yazılardan hareketle yazılan makalede söz konusu camianın sinemaya bakışı, tartışma konuları ve eleştiriler tespit edilerek zaman içinde geçirdiği değişim de gözler önüne serilmiş.

Mesut Bostan, İslamcı Dergiler Projesi kaleme aldığı “‘Milli Sinema’dan ’Rüya Sineması’na 1980-2000 Arası İslamcı Dergilerde Türk Sineması Tartışmaları” makalesinde İslamcı veya muhafazakar diyebileceğimiz kesimin sinemaya bakışını mercek altına almış. 1960’lardan başlayarak İslamcı dergilerde sinema üzerine yayımlanan yazılardan hareketle yazılan makalede söz konusu camianın sinemaya bakışı, tartışma konuları ve eleştiriler tespit edilerek zaman içinde geçirdiği değişim de gözler önüne serilmiş.