İskitlerin torunları Saha Türkleri ve gelenekleri

1 / 11
Saha Türklerinin, tarihteki Sakaların (İskitlerin) kapalı bir topluma dönüşerek günümüze kadar gelen torunları oldukları kabul görmektedir. Kendileri de Saka Türklerinden geldiklerini kabul ederler. İskitler  M.Ö. 8. yüzyıl – M.Ö. 250 arasında Avrupa’nın doğusu (Kırım ve Pontik Bozkırlar) ile Orta Asya’da, Tanrı Dağları ve Fergana Vadisi’ni de içine alan, Bering Boğazına kadar uzanan bölgelerde yaşamış göçebe bir halktır.

Saha Türklerinin, tarihteki Sakaların (İskitlerin) kapalı bir topluma dönüşerek günümüze kadar gelen torunları oldukları kabul görmektedir. Kendileri de Saka Türklerinden geldiklerini kabul ederler. İskitler M.Ö. 8. yüzyıl – M.Ö. 250 arasında Avrupa’nın doğusu (Kırım ve Pontik Bozkırlar) ile Orta Asya’da, Tanrı Dağları ve Fergana Vadisi’ni de içine alan, Bering Boğazına kadar uzanan bölgelerde yaşamış göçebe bir halktır.