İmam Nablusî’den sıkı bir Mevlevîlik müdafaası

1 / 14
Abdülganî En-Nablusî İbn Arabî’nin terümanı, şarihi ve takipçilerinden olarak bilinir. Ancak o sadece Ekberiyye’den değil pek çok tarikatten beslenen bir sufidir. Kâdiriye ve Nakşibendiye’den de icazetlidir. Onun çok erken yaşlarda tanıştığı ve beslendiği tarikatlerden biri de Mevlevîliktir. Babasıyla birlikte semâ meclislerinde bulunduğu ve Şam Mevlevîhanesinin postnişiniyle büyük dostlukları olduğu bilinir.

Abdülganî En-Nablusî İbn Arabî’nin terümanı, şarihi ve takipçilerinden olarak bilinir. Ancak o sadece Ekberiyye’den değil pek çok tarikatten beslenen bir sufidir. Kâdiriye ve Nakşibendiye’den de icazetlidir. Onun çok erken yaşlarda tanıştığı ve beslendiği tarikatlerden biri de Mevlevîliktir. Babasıyla birlikte semâ meclislerinde bulunduğu ve Şam Mevlevîhanesinin postnişiniyle büyük dostlukları olduğu bilinir.

banner19

banner36