İmam-ı Gazzali’ye göre ahlâki eğitimde öğretmenin ve öğrencinin görevleri

1 / 19
Gazzali’ye göre, öğretmenlik çok yüce bir görevdir. Bu yüceliği şu sözlerle anlatmaktadır:
“Öğretmen, beşerin kalpleri ve ruhları üzerinde tasarrufta bulunan kişidir. Yer yüzünün en şerefli varlığı insandır. İnsanın en değerli varlığı da onun kalbidir. Öğretmen, işte böylesine değerli olan insan kalbini mükemmelleştirmek, arıtmak ve Allah’a yakınlaştırmaya sevk etmekle meşgul olan kişidir.”
Gazzali’ye göre öğretmenlik; hem Allah’a ibadet hem de Allah’a hilafettir. Allah, âlimin kalbine kendisinin en şerefli sıfatı olan ilimden bir kapı açmıştır. İlim adamı, hazinelerin en değerlisine muhafızlık yapan, üstelik bu hazineden ihtiyaç nispetinde dağıtan kimsedir. Bu çok büyük bir rütbedir.

Gazzali’ye göre, öğretmenlik çok yüce bir görevdir. Bu yüceliği şu sözlerle anlatmaktadır:
“Öğretmen, beşerin kalpleri ve ruhları üzerinde tasarrufta bulunan kişidir. Yer yüzünün en şerefli varlığı insandır. İnsanın en değerli varlığı da onun kalbidir. Öğretmen, işte böylesine değerli olan insan kalbini mükemmelleştirmek, arıtmak ve Allah’a yakınlaştırmaya sevk etmekle meşgul olan kişidir.”
Gazzali’ye göre öğretmenlik; hem Allah’a ibadet hem de Allah’a hilafettir. Allah, âlimin kalbine kendisinin en şerefli sıfatı olan ilimden bir kapı açmıştır. İlim adamı, hazinelerin en değerlisine muhafızlık yapan, üstelik bu hazineden ihtiyaç nispetinde dağıtan kimsedir. Bu çok büyük bir rütbedir.

banner19

banner26