İlyas’ın yoldaşı, Nuh’un işçisi, İbrahim’in sırdaşıdır Hızır

1 / 25
Sanat nedir? Batı sanatı ile İslam sanatı arasındaki fark nedir? Sanatın gerçeklikle ilişkisine dair neler söylenebilir? Görsel sanatları diğerlerinden ayıran nedir? Sanat ile estetik arasındaki ilişki nasıl açıklanır? Batı’dan devşirilen modern sanat anlayışı bizim kimliğimizle ne derece uyum sağlar? Sağlar mı? Müslüman dünya sanata Batılılar gibi bakabilir mi? Öte yandan sanatın taklitçilik ve ticari meta haline gelmesi ve yozlaşmasına ne demeli? 

Bu sorular, Ömer Lekesiz’in “Sanat Bizim Neyimize” kitabının odaklandığı konular. 2013 yılında ilk baskısını yapan kitap, Şule Yayınları etiketiyle tekrar yayımlandı. Kitapta sanata, fikriyata, kültür hayatına hatta edebiyata dair kuşatıcı ve uyandırıcı yazılar mevcut.

Sanat nedir? Batı sanatı ile İslam sanatı arasındaki fark nedir? Sanatın gerçeklikle ilişkisine dair neler söylenebilir? Görsel sanatları diğerlerinden ayıran nedir? Sanat ile estetik arasındaki ilişki nasıl açıklanır? Batı’dan devşirilen modern sanat anlayışı bizim kimliğimizle ne derece uyum sağlar? Sağlar mı? Müslüman dünya sanata Batılılar gibi bakabilir mi? Öte yandan sanatın taklitçilik ve ticari meta haline gelmesi ve yozlaşmasına ne demeli?

Bu sorular, Ömer Lekesiz’in “Sanat Bizim Neyimize” kitabının odaklandığı konular. 2013 yılında ilk baskısını yapan kitap, Şule Yayınları etiketiyle tekrar yayımlandı. Kitapta sanata, fikriyata, kültür hayatına hatta edebiyata dair kuşatıcı ve uyandırıcı yazılar mevcut.