İbn Haldun bir sosyolog mu, yoksa bir tarih filozofu mu? Câbiri cevaplıyor

2 / 18
Kitabın giriş bölümünde yazdıklarından Câbiri’nin İbn Haldun ve Mukaddime üzerine on yıl kadar çalıştığını öğreniyoruz. Ona göre üzerinde çokça çalışılmış, çok söz söylenmiş bir konu olmasına rağmen İbn Haldun ve Mukaddime üzerine son söz söylenmiş değildir. Ve hatta söylenmesi gerekenler de henüz söylenmiş değildir. Konu üzerine ortaya çıkmış devasa literatür içinde birbiriyle çatışan, çelişen, abartılmış, anokrizme düşmüş yorumları aşan ve İbn Haldun’un görüşlerini yaşadığı dünyanın şartları içine oturtmayı amaçlamış kitabında Câbiri.

Kitabın giriş bölümünde yazdıklarından Câbiri’nin İbn Haldun ve Mukaddime üzerine on yıl kadar çalıştığını öğreniyoruz. Ona göre üzerinde çokça çalışılmış, çok söz söylenmiş bir konu olmasına rağmen İbn Haldun ve Mukaddime üzerine son söz söylenmiş değildir. Ve hatta söylenmesi gerekenler de henüz söylenmiş değildir. Konu üzerine ortaya çıkmış devasa literatür içinde birbiriyle çatışan, çelişen, abartılmış, anokrizme düşmüş yorumları aşan ve İbn Haldun’un görüşlerini yaşadığı dünyanın şartları içine oturtmayı amaçlamış kitabında Câbiri.