İbn Arabî’ye göre kadın, erkeğin irfanının tamamlayıcısıdır

1 / 16
Doç. Dr. Hülya Küçük; 2009 yılında İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi’nde (İbnü‟l-Arabî Özel Sayısı-2) yayınlanan “Anne Nûr el-Ensâriyye’de Âlime-i Hicaz Fahru’n-Nisa bint Rüstem’e: Muhyiddin ibn Arabî’nin Çevresindeki Hanımlar” başlığını taşıyan makalesinde Muhyiddîn İbn Arabî’nin hem kadınlar konusundaki görüşlerini hem de onun hayatında önemli yer tutan hanımlar hakkında kayda değer bilgiler veriyor.

Doç. Dr. Hülya Küçük; 2009 yılında İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi’nde (İbnü‟l-Arabî Özel Sayısı-2) yayınlanan “Anne Nûr el-Ensâriyye’de Âlime-i Hicaz Fahru’n-Nisa bint Rüstem’e: Muhyiddin ibn Arabî’nin Çevresindeki Hanımlar” başlığını taşıyan makalesinde Muhyiddîn İbn Arabî’nin hem kadınlar konusundaki görüşlerini hem de onun hayatında önemli yer tutan hanımlar hakkında kayda değer bilgiler veriyor.

banner36