Hz. Devâti'nin armağanı Tuhfetü's Sufiyyîn

1 / 10
Üsküdar’ın manevi bekçilerinden Şeyh Mustafa Devâti Hazretleri'nin adını duymayanımız yoktur. Hazret kalem sahibi bir mürşid imiş. Tuhfetu’s-Sufiyyîn adını verdiği risalesi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocalarından Necdet Tosun tarafından sadeleştirilerek latinize edilmiş ve hayırsever iki hanımefendi tarafından basılmış.

Üsküdar’ın manevi bekçilerinden Şeyh Mustafa Devâti Hazretleri'nin adını duymayanımız yoktur. Hazret kalem sahibi bir mürşid imiş. Tuhfetu’s-Sufiyyîn adını verdiği risalesi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocalarından Necdet Tosun tarafından sadeleştirilerek latinize edilmiş ve hayırsever iki hanımefendi tarafından basılmış.