Şu anda cehennem var mı? Cehennemden kimler çıkamayacak?

"Cennet selamet yurdu, cehennem azap yurdu... Bizim Müslümanlar olarak cenneti de cehennemi de iman noktasında iyi bilmemiz lazım." Vefatının seneyi devriyesinde güzel insan Ömer Döngeloğlu'nu rahmetle anıyoruz. İslam'a adanmış ömrü ile daima yad edilenlerden olması duası ile... Nazan Cor yayına hazırladı.

Şu anda cehennem var mı? Cehennemden kimler çıkamayacak?

“Ramazan gelince cennet kapıları açılır cehennem kapıları kapanır.” diyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Ama gördüğünüz gibi insanoğlu Ramazan’da bile cehennemin kapısını açmaya bir yol buluyor. Cinayetler devam ediyor, haramlar-günahlar yine devam ediyor; kimi yerde azalsa bile. Dolayısıyla bizim Müslümanlar olarak cenneti de cehennemi de iman noktasında iyi bilmemiz lazım.

Bir arkadaşımız bir soru sormuştu: “Şu anda cehennem var mı?”

Kardeşlerim; şu anda cehennem var. Yani şu anda cehennem, o bildiğiniz ateşiyle-azaplarıyla “zemherira” diye geçen soğukluk vadisi ile var. Dondurucu yani kışı da var cehennemin, yakıcı azabı da var. Zaten azap yurdudur orası... Cennet selamet yurdu, cehennem azap yurdu... Cehennem şu anda var.

Cehennemden üç sınıf insan hiç çıkmayacak… Cehennem hiç onları bırakmayacak:

1- Kâfirler: Allah’ın inkâr edenler, peygamberlerden herhangi birini inkâr edenler, Allah’ın indirdiği kitaplara iman etmeyenler, ahiret gününe iman etmeyenler, değerli kardeşlerim meleklerin varlığına iman etmeyenler, altı iman esasımız var ya hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna iman etmeyenler, iman esaslarına inanmayanlar Müslüman değildir. Dolayısıyla gayrimüslimdir. Bunlar ebedi cehennemdedirler.

2- Münafıklar: Görüntüde Müslüman ama kalplerinde iman olmayanlar, kalpten inanmayanlar... Kalpten inanmayı biz göremeyiz, kalpleri ancak Allah bilir. Baktığınız zaman insanın kalbini göremezsiniz. Tomografiye sokarsınız, damarların tıkanıklığını biliyorlar: %70 kapanmış diyorlar, ana damar %90 tıkalı diyorlar ama kalp de iman var mı yok mu… Öyle bir cihaz hiçbir zaman olmayacak. Onu sadece Allah bilecek.

3- Müşrikler: Müşrikler kimler? Allah’a iman ediyorlar ama Allah’a ortak koşuyorlar. Yani Allah’a yardımcı buluyorlar. Allah var ama Allah her şeyi yapan bir şey değil! Yağmuru filan Tanrı yağdırıyor bize Allah değil diyorlar mesela... Onun için biz nazar boncuğunu şirk sayarız. Nazar boncuğu takıyorsunuz ya eğer onun fayda vereceğine inanırsanız; kalbinizdeki iman şirke dönüşür. “Efendim nazarlıkta ne var ki?” diyor. Ne var ki olur mu? Hayır ve şer sadece Allah’tandır. Nazar boncuğu insana fayda vermez, zarar da vermez. Bizi koruyacak olan sadece Allah’a olan imanımız ve güvenimiz. Dua ederiz, Kur’an okuruz, Allah’a yalvarırız.

Kardeşlerim; müşrikler münafıklar ve kâfirler cehennemden hiç çıkamayacak. Ama müminler ister şimdi Hz. Muhammed’in ümmeti ister Peygamberimizden önceki peygamberlerin ümmetleri olsun… İmanları az bile olsa yani günahkar olsa, haramlarla geçmiş bile olsa: “La ilahe illallah Muhammeden Resulullah” bu sözlere inanıyorsa kalbi... Allah’tan başka ilah yoktur, Allah bir tane var, Allah var diyorsa ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in peygamberliğine inanıyorum diyorsa o insan Müslümandır. Günahlarının cezasını çeker.

Kardeşlerim; cehennemden en son çıkacak olan kişi, amel defterinde günahı çok olup Allah’ın affetmedikleridir.

Allah kimleri affetmez? Kimleri Müslüman olduğu halde cehenneme sokar?

Cehenneme gidecek 8 sınıftan bahsediyor alimlerimiz. Aslında 8 ile sınırlandırmak doğru değil ama bazı alimlerimiz insanların akıllarında kalsın diye insanı cehenneme sokan amelleri saymışlar.

Duyu organlarımız var ve o organların her birinin işlediği günahlar var. O günahlarla insan cehenneme giriyor. Mesela; yalan söylemek… Yalan söyleyen bir insan tövbe etmezse mutlaka cehenneme girecek! Peki, cehenneme girmeyecek kimse var mı? Ne peygamber, ne evliya, ne alim, ne cahil cehenneme girmeden cennete gidecek kimse yok! Yani cehennemi Hz. Adem’de görecek, Hz. İbrahim de görecek, Hz. Musa da görecek, Hz. İsa’da görecek, Hz. Muhammed Mustafa da (s.a.) görecek. Cehennemi görmeyen. cehennemden geçmeyen kimse olmayacak! Cennete gitmek için cehennemden geçmek şart. Cennetin öncesindeki Sırat köprüsünün altıdır cehennem. Ama Sırat köprüsünü sürünerek geçenler olacak, yürüyerek geçenler olacak, koşarak geçenler olacak, uçarak geçenler olacak, şimşek gibi bir ışık gibi geçenler olacak…

Cehennemle ilgili Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki: “Sırat köprüsü 3000 yıllık yoldur. Bin yıl yokuş, bin yıl düz, bin yıl iniş…”

Tesbih çekerken niye “Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber” deriz biliyor musunuz? Bunlar duadır. Bunlar yakarıştır. Üç bin yıllık yol için… Peygamberimiz ümmetine kolay olsun diye… 33 defa Subhanallah deriz; yokuş çıkarken Allah’tan yardım istiyoruz. Subhanallah, Subhanallah; noksansız olan Sensin ya Rabbi! Sende hiçbir noksan yok bende çok kir var, günah var. Bende çok kötülük var. Yokuşu çıkınca insan ne der?: Elhamdülillah der. Düz giderken Elhamdülillah, Elhamdülillah… “Yokuştan kurtardık ya; Elhamdülillah.” Aşağıda cehennemi görüyor insanlar; peygamberler de görecek… Aklını oynatanlar olacak cehennemi görünce… korkunç bir manzara… Elhamdülillah diyeceğiz düz giderken… Hani insanlar istediğini elde edince; zafer filan kazanınca ne diye bağırıyorlar: Allahu Ekber diyorlar. Allahu Ekber, Allahu Ekber yani zorluk bitti. Yokuş aşağı iniyoruz… Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek ineriz.

Namazlardaki tesbihat neymiş?

Sırat köprüsünden kolay geçmek için Allah’a yakarıştır.

Herkes cehenneme girecek! Kimi cehenneme azap için girecek, kimi ibret alıp cennetin nimetinin büyüklüğünü anlamak için girecek.

Tövbe etmeyenler: Günah işleyip tövbe aklına gelmeyenler… Eskiden büyüklerimiz bizi öyle güzel yetiştirirlerdi ki atalarımızın öyle güzel adetler vardı ki: bir şey olunca “tövbe tövbe estağfurullah” böyle tekerleme gibi dilimizde vardı. “Tövbe, tövbe ya Rabbim” derdik.

Bak, bu tövbe biliyor musunuz? Bu, Allah’ın öyle hoşuna gider ki! Trafikte araba sürüyorsunuz, birinin önüne kırdınız. Adamı daralttınız, o da sinirlendi; korna çalıyor, selektör yapıyor, size kızıyor. Şöyle dersin, arabadan arabaya: “Özür dilerim, ben hatalıyım.” Böyle dediğinizde karşınızdaki hemen yumuşuyor değil mi? Ya belki hastası vardır, belki acil bir işi vardı diye düşünüyor. Özür dileyince insan bile insanı affediyor. Allah da tövbeyi duyunca “Tövbe, tövbe ya Rabbim; tövbe, tövbe ya Rabbim” dediğin an: Özür dilerim ya Rabbi demiş oluyoruz. Onun için cehenneme girecek Müslüman tövbe etmeyenlerdir.

Anasının, babasının bedduasını alanlar, diğer bir sınıf…

Değerli kardeşlerim, cehenneme sokan amellerden bir diğeri namuslu bir insana iftira! Eskiden sadece kadınlara zina iftirası edilirdi, şimdi hem erkeklere hem kadınlara iftira ediyorlar.

Faiz yemek de cehenneme sokan en büyük sebeplerdendir.

Allah korusun zina etmek… Zinanın büyüğü vardır, küçüğü vardır. Göz zinası vardır… Hadis-i şeriflerde Peygamberimiz buyuruyor ki: “Harama zevkle ve isteyerek bakmak gözün zinasıdır.” İlla karı koca olur gibi zina etmek değil… O büyük zinadır. Ama bir insanın kendisine haram olan çıplak bir kadına, çıplak bir erkeğe bakması… Haram… Allah Nur Suresi 30. ayette şöyle buyuruyor: “Mümin erkeklere söyle gözlerini sakınsınlar!...”

Bizim sorumluluğumuz, bizim… Yani bizi cehenneme sokan şeyler bizim sorumluluğumuz…

Haram yiyenler, rüşvet yiyenler, devletin hakkını, milletin hakkını gasp edenler, çalanlar… Gücüne güvenip yetkisine güvenip hırsızlık edenler, bunlar da diğer bir sınıf. Allah idarecilerimize yardım etsin. Allah onlara, bize verdiği imandan daha çok iman versin. Niye? Çünkü onlar sağlam olursa biz daha sağlam oluruz.

Dedikodu… Cimrilik! Cimrilik, insanı sadece cehenneme sokmaz. Cimriliğin bir kötü neticesi daha var. Malın var, fakire vermiyorsun. Şöyle bir edebiyat geliştiriyor şeytan aramızda… ya da şeytanın arkadaşları aramızda şöyle bir politika yapıyor: “Ya çalışsaydı, o da kazanaydı.” Bu şeytanın bir kandırmacasıdır. Bakın döviz fırladı, nice fabrikatör adamlar batma noktasına geldi. Bu adam akıllı olsa ne olacak? Kaderden başka ne diyebilirsin? Devlet politikası başka, idarecilerin yapacağı tedbirler başka ama ben insan olarak ne yapabilirim? Hiçbir şey yapamam! Varlığı yokluğa, yokluğu varlığa çeviren Allah’tır! Allah verir, Allah alır.

Değerli kardeşlerim böylece cehenneme düşüren halleri de saydık.

Ömer Döngeloğlu, Önden Gidenler programı

YORUM EKLE