Rabb’inin gemisinde yol al

Kıyamete kadar var olacak ve tüm insanlığa hitap edecek bir kitap olan Kur’an-ı Kerim’de bir olayın yer alması, o olayın tüm insanlığı ilgilendiren evrensel bir durum oluşunun en güzel işaretidir. Elif Yardım yazdı.

Rabb’inin gemisinde yol al

Nuh  Kur’an-ı Kerim’de kırk üç yerde zikredilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de bir sureye bizzat adı verilen yedi peygamberden biridir.1  Kur’an-ı Kerim’de hakkında yirmi sekiz surede bilgi verilen Nuh , insanlığın ikinci babası/atası olarak anılır.

Nuh kelimesi bazı âlimlerimize göre Arapça değildir. Köken olarak Arapça bir kelime olduğunu düşünen dil âlimlerimizden M. Firuzâbâdî’ye göre “Nuh: Ağlamak, inlemek, dövünmek, gözyaşı dökmek” demektir. Nuh , Allah Teâlâ’ya çokça yakarışta bulunduğu için bu isimle anılmıştır.

Her peygamber gönderildiği kavim ile imtihan edilmiştir. Nuh , bir yandan doğruyu haykırırken diğer yandan çok çetin imtihanlarla karşılaşmıştır. İlk olarak yaşadığı ve kendinden sonra gelecek olan peygamberlerin de yaşayacağı ortak imtihan; inkâr edilmektir. Eşi dahi onu yalanlamış ve davasında yalnız bırakarak müşrik safında yer almıştı.

Nuh, kendisine ve müminlere düşmanlık gösteren kavmine karşı 950 yıl boyunca mücadelesine devam etti. Kavmi inkârı inada dönüştürüp onun getirdiği vahyi kabul etmedi. Onu deli olarak adlandırıp tehditler savurdular. Azgınlıklarında daha da ileri giderek bahsettiği azabı getirmesini isteyip dalga geçtiler.2 

Hayatına genel olarak baktığımızda bizi hayrete düşüren bir tablo göze çarpmaktadır… Her şeye rağmen büyük bir teslimiyet ve davette ısrar…

Bugün bizler hayatlarımıza baktığımızda, belki birçoğumuz aynı manzaranın farklı bir versiyonu ile karşı karşıyayız. Kimi tesettürüne dikkat ettiği için ailesi ile sınanır, kimi farz olan ilimleri öğrenmesine rağmen aşırılıkla suçlanır... Bizler bu ümmetin gençleri olarak doğruda sebat edip istikamet üzere olmanın en zorlu ve en önemli vazife olduğunu bilmeliyiz. Allah’ın peygamberi olan Nuh’un  ve diğer peygamberlerin vazifesi de buydu.

Nuh’a  gemi yapılması söylendiğinde3 çölün ortasında bunun nasıl mümkün olacağını, niçin olması gerektiğini sorgulamadı. Teslim oldu ve Allah Teâlâ’nın ona verdiği bilgi ve ilham ile gemiyi yaptı.4 Çünkü çok iyi biliyordu ki ondan bunu isteyen Rabbi, onu asla bir başına bırakmayacaktı. “Yap!” dediyse Yaratan, yapmayı da bildirecekti. Öyle de oldu.

Kıyamete kadar var olacak ve tüm insanlığa hitap edecek bir kitap olan Kur’an-ı Kerim’de bir olayın yer alması, o olayın tüm insanlığı ilgilendiren evrensel bir durum oluşunun en güzel işaretidir. Bu işaretleri de Allah Teâlâ bizlere en güzel aracıları ile bildirmiş ve yine onların (Peygamberlerinin) hayatlarıyla da göstermiştir. Kur’an-ı Kerim içinde istisnasız her yaratılmış için büyük ibretler taşıyan, problemlere karşı çıkış kapısını gösteren bir kitaptır. Nuh’un  kıssası da bu ibretli tablolardan ve çıkış kapılarından bir tanesidir. Çünkü bizlere musibet ve imtihanlara karşı duayı öğretenlerden biri de odur.

Nuh , “Ey Rabbim! Bilmediğim şeyi istemekten Sana sığınırım. Eğer Sen, beni bağışlamaz ve esirgemezsen, ben ziyana uğrayanlardan olurum.”5 diye niyazda bulunmuştur.  Duası dahi bir yol gösterme olmuştur.

Şimdi bize düşen çabayı ve teslimiyeti takınıp bu dua ile niyazda bulunmaktır. Eğer Nuh’un  hayatını kavrayamaz, gerekli teslimiyeti ve mücadeleyi veremez, dua adabını öğrenemezsek davranışlarımız asla bir gemi niteliği taşımayacaktır.

Bugün bâtıl davasını savunanların karşısına dikilmekten değil onların safında yer almaktan korkmalıyız. Biz biliyoruz ki bâtıl suyun üzerindeki köpük gibidir. Su yüzeyinde bir müddet durur ama sonra yok olur; su ise hep kalıcıdır. Hakk da su gibidir.

Genç arkadaşlarım, önce gemimizi yapmaya başlamalı, sonra gemisi olan bir genç olarak tufana karşı hep hazırlıklı olmalıyız. Tufan ise kulluğun kalitesini gösterme vaktidir. Zira kulluk, imtihanların en çetin zamanlarında belli olur…

Elif Yardım

Hüma Dergisi, Nisan-Mayıs 2020, 3. Sayı

Dipnot:

1 Hud Suresi, İbrahim Suresi, Lokman Suresi, Muhammed Suresi, Nuh Suresi, Yunus Suresi, Yusuf Suresi

2 Hud Suresi, 32

3 Hud Suresi, 36-37

4 Hud Suresi, 37

5 Hud Suresi, 47

Yayın Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 18:20
banner25
YORUM EKLE

banner26