Kur’an’ı Kerim’in 7 hizbi ve Fatiha Suresi ilişkilendirilmesi

Besmele Fatiha’nın, Fatiha da Kur’an-ı Kerim’in hem önsözü hem de özetidir. “Bizzat kendini açan” ya da “başka bir şeyi açan” anlamındaki adı Hz. Peygamber’in Fatihatu’l Kitab (Kitabın Girişi) isimlendirmesine dayanır.

Kur’an’ı Kerim’in 7 hizbi ve Fatiha Suresi ilişkilendirilmesi

Evs b. Huzeyfe şöyle anlatır: “Resulullah (s.a.) bir gece yatsıdan sonra uzun müddet yanımıza gelmedi. ‘Ya Resulullah! Yanımıza gelmekte niçin geç kaldınız?’ diye sorduk. Peygamber (s.a.): ‘Her gün Kur’an’dan bir hizb okumayı kendime vazife edinmişimdir. Bunu yerine getirmedikçe gelmek istemedim.’ buyurdu.

Sabaha çıkınca ashab-ı kirama, ‘Siz Kur’an’ı nasıl hizipleyip okursunuz?’ diye sorduk. Onlar: ‘Biz sureleri ilk üçünü bir hizb, sonra devamındaki beş sureyi ikinci bir hizb, daha sonra sırayla yedi, dokuz, on bir ve on üç sureyi birleştirerek birer hizb yaparız. En son olarak da Kâf Suresi’nden sonuna kadar Mufassal sureleri bir hizb yaparak Kur’an-ı Kerim’i (yedi kısımda) okuruz.’ dediler.” (Ahmed, IV, 9; İbni Mâce, Salât, 178)

Fatiha Suresi:

Besmele Fatiha’nın, Fatiha da Kur’an-ı Kerim’in hem önsözü hem de özetidir. “Bizzat kendini açan” ya da “başka bir şeyi açan” anlamındaki adı Hz. Peygamber’in Fatihatu’l Kitab (Kitabın Girişi) isimlendirmesine dayanır. Tevhid, nübüvvet, haşir, adalet ve ibadet konularını kapsar. Bütün Kur’an’ın çekirdeği, aslı, özüdür. Bu sebepten “Ümmü’l Kitap” da denmiştir. “Seb’u’l Mesani” (Tekrarlanan Yedili) adı da vardır. Bunlardan başka 20’ye varan ismi vardır. Bütün olarak ilk inen suredir.

Fatiha hamdı Allah’a tahsis ederek başlar:

el-Hamdulillah: Tüm zat ve kemal sıfatlarını kapsar.

Rabbu’l Alemin: Tüm fiili ve kevni sıfatlarını kapsar.

Rahman er-Rahim: İnsan için bütünüyle rahmet olan dinin tamamını kapsar.

Maliki yevmi’d-din: Tüm Son Saat, Kıyamet, ahiret, cennet ve cehennem ayetlerini kapsar.

İyyakena’budu: Tüm ibadetleri kapsar.

Ve iyyakenesta’in: İbadetlerde tevhid ve ihlası kapsar.

İhdine’s-sırata’l-mustakim: Ahlak, inanç, ibadet ve beşerî ilişkilere dair tüm doğruları kapsar.

Sıratellezine en’amte aleyhim: Geçmiş tüm iyileri kapsar.

Gayri’l-mağdubi aleyhim ve leddallin: Geçmiş tüm yoldan sapmışları kapsar.

Yayın Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 12:00
YORUM EKLE

banner19

banner36