İki güzel esma; El-Vâsi, El-Mâni

Duanın gücü, esmaların sırrında saklıdır.

İki güzel esma; El-Vâsi, El-Mâni

EL-VÂSİ

Sözlük anlamı: Genişlik, zenginlik, kudret, bolluk gibi anlamlar taşımaktadır. “Vüs’a” kökünden türetilmiştir.

Manadaki genişlik sadece maddî olarak değil manevî olarak da bir genişliği kapsamaktadır. Rızkın bolluğunu, malın çokluğunu veren Mevla, sıkıntıya düşmüş bir kalbin ferahlığını da genişliğini de verendir. Bunların hiçbiri O’na zor gelmez. İlmi her şeyi kapsadığı için dilediğine dilediği ölçüde verendir. Çünkü zenginliği öyle bir zenginliktir ki verdikçe eksilmez. Tüm istekler el-Vâsis ismiyle Mevla’dan olmalı ve bize verilenin Mevla’dan olduğu unutulmamalıdır. Çünkü Allah Teâlâ vermedikçe hiçbir şey elde edilemez.

Her şeyin bir üslubu olduğu gibi istemenin de bir üslubu vardır; kimden, nasıl istenilmesi gerektiği akıllardan çıkarılmamalıdır. Diğer bir önemli husus ise verilenin her zaman bizim isteklerimiz doğrultusunda olmasının gerekmediğidir. Çünkü Allah Teâlâ bizim için en hayırlısını bilen ve o hayrı vermeye tek muktedir olandır.

Dua:

“Biz istemeyi bilmiyoruz, Sen isteklerimizi güzel eyle Ya Rabbi. El-Vâsi ismin ile bizlere dünya ve ahiret bolluğu ver. Kabre girdiğimizde genişlik, dara düştüğümüzde ferahlık ver, Ya Rabbi Zengin olan Sensin, fakir olan biz. Verenlerin en güzeli Sensin Ya Rabbi, bizlere de güzellikler ihsan eyle…”

EL-MÂNİ

Sözlük anlamı: Kullarının başına gelecek felaket ve musibetleri önleyen, geri çeviren, bir şeyin meydana gelmesine izin vermeyen anlamlarına gelir.

Allah Teâlâ, bu İsm-i Celilesini ayetlerde genellikle inkârcıları kötülerken kullanmıştır. Allah’ın mâni olması dünyada olabileceği gibi ahirette de olabilir. Allah Teâlâ bu dünyada kimi menfaat ve ibadetlerden men ederse bu kimse gerçek manasıyla bütün hayırlardan mahrum edilmiş olur. En büyük musibet işte budur. Allah, nimet vermeye kadir olduğu gibi vermemeye de kadirdir. O’nun bu vermemesi (Hâşâ) cimriliğinden değil, bir hikmetinin gereğindendir. Bizler nakıs akıllarımızla bunu çok idrak edemeyebiliriz ancak bu kadarını bilmek, akıl sahipleri için kâfidir.

Dua:

“Biz âciz kulların, verdiğin şeylerdeki hayırlar gibi vermediklerindeki hayırlara da muhtacız Allah’ım. El-Mâni ismin ile başımıza gelecek kötülükleri def eyle. Bilmeden de olsa lafızlarımız ile üzerimize çektiğimiz bela ve musibetlerden bizleri koru, Ya Rabbi. Biliyoruz ki bir şeyi vermeye kadir olduğun gibi vermemeye de kadirsin, bize bu veriş ve sakındırmaların en güzeliyle muamele et,

Ya Rabbi…”

Yayın Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 18:09 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021, 18:14
YORUM EKLE

banner19

banner36