'Beni dünyada ve ahirette muhtaç etmeyecek, bana yetecek şeylerden size soracağım'

Dünya ve ahiret saadetinin yollarına dair Halid b. Velid'in rivayet ettiği muhteşem bir reçete... İstifade edebilmek duası ile...

'Beni dünyada ve ahirette muhtaç etmeyecek, bana yetecek şeylerden size soracağım'

Halid b. Velid (r.a.) diyor ki: Resul-i Ekrem’e bir adam geldi. “Beni dünyada ve ahirette muhtaç etmeyecek, bana yetecek şeylerden size soracağım.” dedi. Efendimiz (s.a.) istediğini sor buyurdu.

- Ya Resulullah, insanların en âlimi olmak istiyorum.

- Allah’tan kork, buyurduklarını yerine getir, yasaklarından sakın insanların en bilgilisi olursun.

- İnsanların en zengini olmak istiyorum.

- Kanaatkâr ol, insanların en zengini olursun.

- İnsanların en hayırlısı olmak istiyorum.

- İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olanıdır. Sen de insanlara faydalı ol.

- İnsanların en adaletlisi olmak istiyorum.

- Kendin için neyi arzu edersen insanlar içinde onu arzu et. İnsanların en adaletlisi olursun.

- Allah’a insanların en yakını olmak istiyorum.

- Allahu Teâlâ’yı çok zikret. Allah’a insanların en yakını olursun.

- İhsan derecesine erenlerden olmak istiyorum.

- Allah’ı görüyormuşsun gibi ibadet et. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da O, seni görüyor.

- İmanımı tamamlamak istiyorum.

- Ahlakını güzelleştir imanın kemale erer.

- Ehl-i taatten olmak istiyorum.

- Allah’ın emrettiği farzlar yerine getir. Taat ehli olursun.

- Allah’a günahtan arınmış olarak kavuşmak istiyorum.

- Cünüplükten guslet, maddi ve manevi kirlerden arın, üzerinde günah bulunmaksızın kıyamet günü Allah’a tertemiz kavuşursun.

- Kıyamet günü nur içinde olmak istiyorum.

- Hiç kimseye, kendine zulmetme, kıyamet günü nurun çoğalır, kat kat olur.

- Rabbimin bana rahmet etmesini istiyorum

- Nefsine merhamet et. Yaratılmışlara merhamet et. Rabbin sana rahmet eder.

- Günahımın azalmasını istiyorum.

- Allah’tan mağfiret dile günahın azalır.

- İnsanların en kerimi olmak istiyorum.

- Allah’tan mahlukatına şikâyette bulunma insanların en kerimi olursun.     

- İnsanların en kuvvetlisi olmak istiyorum.

- Allah’a tevekkül et bağlan insanların en metini ve kavisi olursun.

- Allah ve Resulü’nün sevdiği kimselerden olmak istiyorum.

- Allah ve Resulü’nün sevdiklerini sev, sevmediklerini sevme.

- Allah’ın gazabından emin olmak istiyorum.

- Hiç kimseye kızma. Allah’ın gazabından emin olanlardan olursun.

- Duamın makbul ve müstecap olmasını istiyorum.

- Harama yaklaşma duan makbul ve müstecap olur.

- Allahu Teâlâ’nın beni halka karşı rüsvay etmemesini istiyorum.

- Ayıp yerini koru ki Allah da seni rüsvay etmesin.

- Allah’ın ayıbımı örtmesini istiyorum.

- Kardeşlerinin ayıplarını ört ki, Allah da senin ayıbını örtsün.

- Günahlarımı yok edecek şey nedir?

- Gözyaşı, huşu, hudu ve hastalıklardır.

- Allah katında hasenenin efdali nedir?

- Güzel huy, tevazu, belalara katlanıp sabretmek, Allah’ın takdirini rıza ile karşılamaktır.

- Allah katında günahın, kötülüğün en büyüğü nedir?

- Şirk, kötü huy ve nefsin pintiliğine uymaktır.

- Cehennem ateşini söndüren şey nedir?

- Sabırdır.

DİPNOTLAR:

Taberi, 1293
Nevadiru’l Usül, s. 325

YORUM EKLE