Aşura günü yapılması gereken 9 vazife

Muzaffer Ozak, 'Envârü'l Kulûb' isimli üç ciltlik şahane eserinde Muharrem ayının onunda yani Aşura günü bir Müslümanın yapması gereken 9 vazifeden bahsediyor. Ahmed Sadreddin yazdı.

Aşura günü yapılması gereken 9 vazife

Son dönem velilerinden sahaflar şeyhi olarak anılan Muzaffer Ozak, memleketin Müslümanlığına büyük faydaları dokunan ve bugün hâlâ yaşayan hizmetlerde bulunmuş yüce bir zat-ı şeriftir. Envârü'l Kulûb isimli üç ciltlik şahane eserinde Muharrem ayının onunda yani Aşura günü bir Müslümanın yapması gereken 9 vazifeden bahsediyor.

Birinci Vazife: Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu günlerini oruçlu olarak geçirmektir.

İkinci Vazife: Aşura gecesi ve günü kaza namazı kılmaktır. Kaza namazı yok ve kişi sahib-i tertip ise, Allah rızası için nafile namaz kılınmalıdır. Bilindiği gibi sahib-i tertip demek, kazaya kalmış namaz borcu olmayan kimse demektir. Ey âşık-ı sadık. Şu gerçeği iyice bilmeli ve bellemelisin ki, kıyamet günü kullara ilk soru namaz konusunda ve namaz hesabında olacaktır. Onun için, sakın namazlarını kazaya bırakma. Hele hele, namazını asla ve kat'a terk etme.

Namaz kılmayı canına minnet bil, gaflet ve cehaletle ve bilhassa tembellikle kazaya kalmış namazların varsa, ölüm gelip çatmadan hemen tamamlamağa bak. Dost acı söyler ama, unutma ki her acıda bir şifa vardır. Unutma ki, namaz hesabını yüzaklığı ile ve güzelce verebilenlerin, o büyük günde ve hesap anında diğer bütün hesaplarının kolay geçeceğini Sahib-i Şeriat Aleyhi ve Alihi Efdal-üt-Tahiyyat Efendimiz haber vermiştir.

Üçüncü Vazife: Aşura günü mü'minin yapması gerekli vazifelerden birisi de zahirini gusülle ve batınını tövbe ve istiğfar ile temizlemesidir. Evvelce de tekrarlamıştık; yalnız gusül ile dışlarını temizlemekle yetinenlerin, içyüzleri günah, isyan ve nisyanlarla kirlenmiş ve kararmışsa içi idrar dolu bir şişeye benzerler. İç yüzleri gerçekten temiz olduğu halde, dışlarını şeriatın emrettiği ve gösterdiği şekilde temizleyemeyenler de, affınıza sığınarak söyleyeceğim, helada kullanılan ibriğe benzerler. Mü'mine layık olan ve yakışan, dışını şeriatle ve içini marifetle tathir ve tezyin etmektir.

Dördüncü Vazife: Aşura günü hısım ve akrabaya ikram ve ihsan etmektir. Eğer, aralarında fakir olanlar varsa, şefkat ve merhametle el uzatmak ve gönüllerini almak lazımdır.

Beşinci Vazife: Ehline ve iyaline, yani geçindirmekle mükellef bulunduğu hane halkına ikram ve ihsanı artırmak, mümkün olabildiği kadar onları sevindinnektir.

Altıncı Vazife: Âlimleri, salihleri ve iyi halleriyle tanınmış yaşlı büyükleri ziyaret etmektir.

Yedinci Vazife: Fakirlere ve yoksullara, açlara ve muhtaçlara yardım etmektir.

Sekizinci Vazife: Hak velilerinin türbelerini ziyaret etmek ve bir gün kendisinin de öleceğini düşünerek ahiret için hazırlanmaktır.

Dokuzuncu Vazife: Yetimlerin başlarını okşamak, ağlayanların gözyaşlarını silmek ve dindirmek, onları sevindirmektir.

 

Ahmed Sadreddin yazdı

Yayın Tarihi: 20 Ekim 2015 Salı 10:40 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2017, 17:05
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner26