15 sûfiden tasavvufun izahı

Gönlü kirlerinden temizleme, Müslümanlığı Rasulullah Efendimiz’in Müslümanlığına azami derecede benzetmeye çalışma gayreti olan tasavvufu, bu ekolün temsilcileri olan 15 sufi nasıl ifade etmiş? Ahmed Sadreddin derledi.

15 sûfiden tasavvufun izahı

Tasavvufun ne olduğu konusunda değişik görüşler öne sürülmüştür. Ana esaslarda birbiriyle örtüşen görüşlerdir bunlar. Ana esasların dışındaki hususları herkes kendi hâl ve meşrebine göre beyan etmiştir. Gönlü kirlerinden temizleme, Müslümanlığı Rasulullah Efendimiz’in Müslümanlığına azami derecede benzetmeye çalışma gayreti olan tasavvuf hakkında, bu ekolün temsilcileri olan 15 sufinin ifadelerini derledik.

Ebû Muhammed el-Cerîri: Tasavvuf, her türlü güzel ahlâka girmek ve bütün kötü huylardan sıyrılmaktır.

Cüneyd-i Bağdâdî: Tasavvuf, Hakk'ın seni senden öldürmesi, nefsinin özelliklerinden arındırması ve kendisi ile ihya etmesidir. Her şeyden alakanı kesip bütünüyle Allah'la beraber olmandır.

-Tasavvuf, kişinin Allah yolunda nefsine karşı giriştiği, sulhu olmayan bir savaştır. Tasavvuf, kalbi toplayarak Allah'ı zikretmek, ilahî hakikatlere kulak verip vecd hâli yaşamak, sünnete uyarak amel etmektir.

Amr b. Osman el-Mekkî: Tasavvuf, kulun her vakit o vakitte yapılması en evlâ olan ameli yapmasıdır.

Muhammed b. Ali el-Kassâb: Tasavvuf, değerli bir zamanda değerli bir topluluk içinde değerli bir insanda zuhur eden değerli ahlâkî vasıflardır.

Semnûn: Tasavvuf, senin hiçbir şeye mâlik olmaman ve hiçbir dünyalık şeyin de sana mâlik olmamasıdır.

Tasavvuf güzel ahlâktır

Ruveym: Tasavvuf, nefsini ilahî iradeye teslim etmen, kendini O'nun iradesine bırakmandır. Tasavvuf şu üç haslet üzerine kurulmuştur: Fakirlik ve Allah'a muhtaç olma esasına bağlı olmak. Elde olan her şeyi verip başkalarını tercih etmek ve başa gelen durumlar karşısında takdire itiraz etmeyip tercihte bulunmamaktır.

Maruf el-Kerhî: Tasavvuf, hakikatlere sarılmak ve insanların sahip olduğu şeylere göz dikmemektir.

Kettânî: Tasavvuf güzel ahlâktır. Güzel ahlâk itibariyle senden ilerde olan kimse tasavvuf yolunda senden ilerdedir.

Ebû Ali er-Ruzbârî: Tasavvuf, seni kapısından kovsa da sevgilinin kapısına baş koyman ve oradan ayrılmamandır. Tasavvuf, Hakk’tan uzak olmak nedeniyle kalbde oluşan bulanıklığın, kederin gitmesi ve Hakk'a yakınlıkla kalbde saflığın oluşmasıdır.

Şiblî: Tasavvuf, kulun dünya veya ahirete dair hiçbir tasa içinde olmadan, Allah'la beraber olmasıdır. Tasavvuf, yakıp kavuran bir ateştir. Tasavvuf, kulun kalbinin âlemi güzel görmekten korunmuş olmasıdır.

Ebû Muhammed el-Cerîrî: Tasavvuf, sürekli hâlleri murakabe etmek ve her işte edebe riayet etmektir.

Müzeyyin: Tasavvuf Hakk'a boyun eğmek, O'nun emirlerine teslim olmaktır.

Ebû Yakub el-Müzâyilî: Tasavvuf, içinde insanî emarelerin eriyip gittiği her hâldir.

Ebû Ali ed-Dekkâk: Tasavvuf konusunda söylenmiş en güzel söz, sûfi bir zâta ait şu sözdür:Tasavvuf yolu öyle insanlara mahsus ve layıktır ki, Allah onların ruhları ile mezbelelikleri süpürür.”

Ebû Sehl es-Su'lûkî: Tasavvuf, takdir-i ilahîye itirazdan vazgeçmektir.

 

Ahmed Sadreddin derledi

Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2017, 14:16
YORUM EKLE
YORUMLAR
Mustafa Ertuğrul
Mustafa Ertuğrul - 3 yıl Önce

Selamunaleyküm Kıymetli kardaşlarımAklımda kaldığı kadarıyla Mehmed Zahid Kotku(K.S.) hazretleri de şöyle tanımlıyor. Tasavvuf kal(söz) ilmi değildir. Tasavvuf hal ilmidir. O hal'de Resulullah(S.A.V.) efendimizin Haline(kavli, fiili, takriri) uymaktır.sürçü lisan etti isek affola. selam ve dua ile..

banner19