1 Hadis-1 İzah

Ömer Nasuhi Bilmen’in “Hikmet Goncaları” ismini vermiş olduğu beş yüz hadis-i şeriften müteşekkil eserinden alıntıladığımız hadis ve izahları dikkatlerinize sunuyoruz.

1 Hadis-1 İzah

Resul-i Ekrem ve Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizden şöyle rivayet olunmuştur:

اَتَمُّكُمْ عَقْلًا اَشّدُّكُمْ لِلهِ خَوْفًا (غزالى. ز.)

“Sizin akılca en mükemmel olanınız, Allah Teâlâ’dan en ziyade korkanınızdır.”

İzah:

Cenab-ı Hakk’tan pek ziyade korkmak, O’nun azamet ve ulviyetini güzelce düşünebilmekten neşet eder. Böyle bir düşünce ise aklın kemaline delildir.

Allah Teâlâ’dan korkmak, en büyük bir fazilettir. İnsan bu sayede hayatını tanzim eder, bütün beşeriyete karşı şefkatle, merhametle harekette bulunur, maddî ve manevî sahalarda terakkilere nail olur. Aksi takdirde ise felaketten felakete uğrar.

Evet, bir insan ki Allah Teâlâ’dan korkmaz, Allah Teâlâ’nın emirlerine riayet etmez, ilâhi dinin gösterdiği yolda gitmez, birtakım menhiyatı[1] irtikâptan[2] kendisini alamaz, artık o insan er geç, her türlü felakete uğramaz mı?

Böyle bir şahsın faziletten, mealiden[3] mahrum kalması, mensup olduğu din-i ilâhiye isnat olunabilir mi?

O hâlde her insana lazımdır ki Cenab-ı Hakk’tan korksun, istikbalini düşünsün. Hayat bir nehre benzer. Asla durmaz, akar gider. Artık bu hayatı beyhude yere sarf etmemelidir. Sonra fayda vermez.

“Bir fayda bahşeder mi!

Vaktinde edilmeyen nedamet”

Velhâsıl: Allah’ımızdan başka muinimiz,[4] feryat reisimiz yoktur. O’nun emirlerine, nehiylerine muhalefetten sakınalım, kalblerimizi O’nun dergâh-ı ulûhiyetine tevcih ederek şimdiye kadar yapmış olduğumuz kusurlardan, günahlardan dolayı tâib ve müstağfir[5] olalım. Bizler ancak bu suretle Allah’ımızın, o Kerim ve Rahim mabudumuzun afv-i Subhanisine mazhar olarak dünyada da ahirette de mesut oluruz.

Dipnot:


[1] Dinin yasak ettiği, nehyettiği şeyler, yasaklar

[2] Kötü bir işi, bir kötülüğü yapma

[3] Yücelikler, şerefler, ululuklar, yüce ve üstün dereceler

[4] Yardım eden, yardımda bulunan, destek olan

[5] Günahlarını bağışlaması için Allah’a yalvarıp yakaran, tövbe eden, af ve mağfiret dileyen (kimse)

Yayın Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 12:00
YORUM EKLE

banner19

banner36