Yusuf Kaplan'dan Sinema Okulu

Özgün bir film dili kuracak sinemacılar kuşağı yetiştirmeyi hedefleyen “Sinema Okulu”, Yusuf Kaplan yönetiminde 14 Nisan 2012 Cumartesi günü başlıyor.

Yusuf Kaplan'dan Sinema Okulu

Özgün bir film dili kuracak sinemacılar kuşağı yetiştirmeyi hedefleyen “Sinema Okulu”, Yusuf Kaplan yönetiminde Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi’nde başlıyor. 14 Nisan 2012 Cumartesi günü başlayacak olan Sinema Okulu’nda sinemanın kaynakları, senaryo yazım kuralları, senaryo yazımı ve senaryodan filme konuları ele alınacak.

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi, dört ay boyunca sürecek kapsamlı, önemli bir senaryo yazım ve film yapım kursu başlatıyor. Yusuf Kaplan’ın vereceği senaryo ve film kursu, 4 dönemden oluşuyor. Haftada 4 saat olarak gerçekleştirilecek bu kurs, Türkiye’de nasıl özgün bir film dili geliştirilebileceğinin ipuçlarını verecek ve Türk sinemasına kendi medeniyet, düşünce ve sanat dinamiklerimizden, ilkelerimizden ve ifade biçimlerimizden yola çıkarak özgün bir film dili kuracak bir sinemacılar kuşağı yetiştirmeyi amaçlıyor.

Yusuf Kaplan’a göre, “Medeniyet fikri; medeniyetler ve düşünce tarihi, estetik ve film teorisi insanın eşyayı, hakikati, varlığı anlamlandırabilmesi ve anlayabilmesi için film çekim sürecinde bir bütün olarak kavranması gerekiyor.”

Kursa iki haftada bir Türkiye’de film sektörünün önemli isimleri katılarak deneyimlerini ve birikimlerini kursiyerlerle paylaşacaklar.

Senaryo ve film kursunda, Klasik Hollywood Sineması’ndan Avrupa Sanat Sinemalarına, Çin Sineması’ndan İran Sineması’na, Latin Amerika Sineması’ndan Afrika Sineması’na, Hint Sineması’ndan Japon Sineması’na kadar kendi medeniyet dinamiklerinden ve estetik ifade biçimlerinden yola çıkarak dünyaya özgün film dilleri armağan etmiş dünya sinemasının öncü film metinleri incelenecek.

John Ford’dan Orson Welles’e, Eisenstein’dan Vertov’a, Tarkovsky’den Godard’a, Kiyorestami’den Mecîdi’ye, Dogma filmlerinden Yeni Alman Sineması’na, Bergman’dan Ozu’ya, Latin Amerika Sineması’ndan Afrika Sineması’na kadar dünyanın binlerce yıllık medeniyet, sanat ve düşünce geleneğini film diline aktarmayı, özgün film dilleri geliştirmeyi başaran, kamerayı dönüştürerek kameraya “ruh üfleyen” öncü yönetmenlerin filmleri toplu gösterimler hâlinde gösterilecek, medeniyet perspektifi çerçevesinde film dili estetiği nazariyatı açısından masaya yatırılıp incelenecek, senaryo ve film dili açısından ayrıntılı olarak “ameliyat” edilecek.

Birinci dönem: Sinemanın kaynakları

Bu dönemde, sinemanın bir medeniyetin Tanrı-İnsan-Kainat’tan oluşan büyük varlık zinciriyle ilişkisi, söz konusu medeniyetin fikir, düşünce, sanat gelenekleri ve estetik ifade biçimlerinin özgün film dilleri geliştirilmesini nasıl belirlediği sorunsalı etrafında her derste gösterilecek filmler üzerinden ayrıntılı olarak incelenecek ve filmlerin, beslendikleri kaynaklar ve bu kaynakları nasıl film diline yaratıcı şekillerde dönüştürdükleri gösterilecek. Klasik Hollywood’un Aristocu dram geleneğinden, Avrupa Sanat Sinemaları’nın İncil’in labirentvârî yapısından, Çin Sineması’nın Çin tiyatro, operet, müzik ve resim sanatı geleneklerinden, Latin Amerika, Afrika, İran, Japon sinemalarının kendi düşünce ve sanat geleneklerinden nasıl yaratıcı şekillerde yararlandıkları film örnekleriyle ve filmler analiz edilerek gösterilecek ve tartışılacak. Bu dönemde katılımcılardan işlenen filmlerle ilgili film dili ve estetiği açısından film eleştirisi metinleri yazmaları istenecek ve bu metinlerin yazımı zorunlu olacak.

İkinci dönem: Senaryo yazım kuralları

Bu dönemde, dünya sinemasına özgün film dilleri armağan eden sözkonusu dünya sinemasının örnekleri, dil kurucu yönetmenlerin filmlerinin senaryoları karşılaştırmalı olarak analiz edilerek bir hikâyenin başka medeniyet havzalarına ait yönetmenlerce neden ve nasıl farklı ve yaratıcı şekillerde kurulduğu örneklerle gösterilecek.

Bu dönemde, snopsis, film hikâyesi, çekim senaryosu gibi senaryo yazım sürecinin bütün temel özellikleri; plastik malzeme, sembol, metafor gibi estetik üst-dil kurma dinamikleri anlatılacak ve katılımcılardan senaryo yazımının bütün süreçlerinde örnek metinler yazmaları istenecek ve yazılan metinler kursta ayrıntılı olarak tartışılacak.

Üçüncü dönem: Senaryo yazımı

Bu dönemde öğrenciler, kendi çekim senaryolarını yazacaklar ve yazılan senaryolar teker teker incelenip, analiz edilecek ve tartışılacak.

Dördüncü dönem: Senaryo’dan filme

Bu dönemde, önceki dönemde yazılan senaryolardan seçilecek olanlar Türk sinemasındaki öncü yönetmenlerin katkılarıyla çekilecek.

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Kızlarağası Medresesi’nde 14 Nisan’da başlayacak olan “Sinema Okulu”na ön kayıt için TYB İstanbul Şubesi’ne gelinmesi gerekiyor.

Geniş Bilgi İçin Tel: 0 212 527 75 17

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi telefonları: (0212) 527 75 17 - 527 75 18
e-mail: istanbultyb@gmail.com

TYB İstanbul Şubesi'nin açık adresi: Kızlarağası Mehmed Ağa Medresesi, Hoca Rüstem Sokak No: 6, Divanyolu, Sultanahmet/İstanbul.

 

Üsame Varol haber verdi

Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2012, 21:16
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner13