Yönetilen değil, yöneten birey olmak için: Siyaset Okuryazarlığı çıktı!

Yeni İnsan Yayınevi Güncel Serisi'ne Süleyman İnan imzalı "Siyaset Okuryazarlığı" başlıklı kitabı ekliyor.

Yönetilen değil, yöneten birey olmak için: Siyaset Okuryazarlığı çıktı!

On yıldan fazla süredir Siyaset Bilimi dersleri veren Süleyman İnan, siyaset okuryazarlığı alanındaki eksiklikleri tespit ederek bu alandaki önemli bir boşluğu dolduruyor.

“Ufak yaştan itibaren siyaset okuryazarlığı eğitimi verilebilir mi?”, “Yönetilen bireyler yerine yöneten bireyler yetiştirilebilir mi?” gibi ciddi soruları kitabın merkezine alan İnan, özellikle siyaset bilimiyle diğer disiplinler arasındaki köprünün önemini vurguluyor.

Ortaokul ve liselerde siyaset eğitimi bilgisindeki eksikliğin farkına varan yazar, Siyaset Okuryazarlığı’nı kaleme alırken mevcut eğitim dinamiklerimizdeki yetersizlikleri görüp buna uygun çözümler sunuyor. Uzun yıllar akademisyen olarak görev alan İnan’ın eğitim, pedagoji, politika ve sosyoloji alanındaki görüşleri dikkate değer. 

Yöneten Birey Olmak

Yönetilen değil, yöneten birey olmanın altını çizen Süleyman İnan, siyaset okuryazarlığın amacını “Siyaset okuryazarlığın amacı, yönetilen bir ‘vatandaşı’ değil; çeşitli toplum sorunları karşısında duyarlılık geliştiren, sorumluluk alan, alternatif çözümler sunan, benzerleriyle bir platform oluşturmasını bilen, bu anlamda birlikte hareket etmeyi ve pozitif eylemlilik gösteren ‘yöneten’ bireyler çıkmasını hedefler.” sözleriyle açıklıyor. Buna göre siyaset okuryazarlık eğitimi alan bir kişi; siyaseti değerlendirebilme imkânı veren temel bilgileri, bazı becerileri ve bu yöndeki yetenekleri edinebiliyor.

Çocuklarda Siyaset Bilimi ve Siyaset Okuryazarlığı Eğitimi

Çocuklar ve gençleri sorumluluk sahibi ve yetkin birer vatandaşa dönüştürmenin esas yollarından biri, ortaokulda ve liselerde gençleri devlet, cumhuriyet, demokrasi, sosyal kontrol gibi kavramlarla tanıştırmaktır. 

Siyaset Okuryazarlığı’nda çocuklara verilmesi gereken siyaset eğitiminin ana hatları da yer alıyor. Böylece Siyaset Okuryazarlığı, çocukluktan yetişkinliğe dek süregelen siyaset eğitiminin başlıca meselelerine değinen bir rehber kitap olma özelliğiyle ön plana çıkıyor. 

Süleyman İnan 

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümünde öğretim üyesi. Marmara, Ege, Pamukkale ve Süleyman Demirel Üniversitelerinde dersler alarak akademik kariyer yaptı. 2013’te Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalında profesör oldu. Aynı yıl, kısa bir süre YÖK bursuyla İngiltere’de misafir araştırmacı olarak bulundu. Eğitim ve kültür üzerine çalışmalar yapan Abalıoğlu Vakfında, üstlendiği danışmanlığı ile çok sayıda sivil inisiyatife katıldı. Bilimsel ve kamu yararı gözeten bazı projelerin içinde yer aldı. Bunlardan yürütücülüğünü üstlendiği bir bilim okulu projesi olan KÜBİY (Küçük Bilim İnsanları Yetişiyor), TÜBİTAK etiketi aldı. Disiplinlerarası çalışmayı seven ve kendisini daha çok bir sosyal bilimci olarak gören İnan’ın çoğunlukla çalışma alanı tarih, siyaset ve eğitim üçgeninde gezindi. Adnan Menderes (Liberte Y.), Necip Ali Küçüka (Atatürk Araştırma Merkezi Y.), İsmet İnönü’nün (Türkiye’nin 1950’li Yılları ve Türkiye’nin 1960’lı Yılları kitabı içinde, İletişim Y.) biyografilerini yazdı. Yakın Dönem Türk Politik Tarihi (Anı Y.), İnkılap Dersleri (Kafka Kitabevi Y.), Sosyal Bilgiler Eğitimine Giriş (Anı Y.), Popüler Tarih Sözlüğü (Adres Y.) kitaplarının hem editörlüğünü hem de yazarlığını yaptı. Çocuk ve gençlere yönelik bir eğitim materyali iddiasıyla çıkan Genç Bilgi: Siyaset (Doğan Egmont) kitabının yazarı olan İnan, SOs+a kısa adıyla siyaset okuryazarlığı üzerine seminer ve atölye eğitimlerini, geliştirdiği 4 modül (Çocuk-Öğretmen-Yetişkin ve Akademisyenler) üzerinden sürdürmeye devam ediyor. Ayrıca (www.siyasetokuryazarlik.com.tr) sitesinin kurucusu ve yöneticisi.

Yayın Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 17:36
YORUM EKLE

banner19

banner36