Yılkı dergisinin 8. sayısı çıktı

Yılkı edebiyat ve fikriyat dergisinin 8. sayısı çıktı.

Yılkı dergisinin 8. sayısı çıktı

Yılkı dergisinin 8. sayısı çıktı.

Yılkı’nın 8. sayısında Türk bürokrat ve deneyimli siyasetçi Cengiz Aydoğdu “İfade Özgürlüğünün Sağ Tarafi” başlıklı makalesinde; devletin güvenliği ve böylece milletin emniyeti için düşünce faaliyetlerinin durumunu önem arz eden tespitleri kaleme aldı.

Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kavas Hoca'nın “İtibar” Mi “Prestij” Mi Daha “Saygin” makalesinde, bize ait kavramların tahribatından hareketle akademinin düştüğü durumu ifade ederken, entelektüel zümrenin çürük temellerini Prof. Dr. Ali Birinci’den referansla ifa ediyor.

Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Türk Felsefesi Tarihi Kürsüsü'nden Fatih M. Şeker hoca, “Devlet Nedir, Ehl-i Siyaset Kimdir?” başlıklı makalesinde olmazsa olmazımız siyasetnamelerden referansla devletin ve devlet adamlığının anatomisini çiziyor.

İstanbul Üniversite İlahiyat Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr Ridvan Özdinç Hoca,  Osmanlı siyasi sisteminin aldığı son hali ifade eden ve günümüz Türkiye’sinde atlanmaması gereken Mecelle’yi tarihsel olarak yorumluyor.

Dr. Şemseddin Şeker, modernist akımlarla “Türkiye’nin yabancılaştırılma” politikasının kurnazlıklarını ortaya çıkarıp dünden bugüne batıcı entelektüel zümrenin milletimize olan taarruzuna karşı dilimizin aslında dinimizin de referansı olduğunu ifade ediyor.

Dr. Ahmet Özdinç, günümüz Türkiye’sinde şuurlu bir gençlik oluşturma politikasında beslenilmesi gereken kaynakları ve gençliği kuşatan marazi durumları bertaraf etmek için belirlenmesi gereken istikamete işaret ediyor.

WONDER Başkanı Ali Çiçek, tarihten bu yana İran’ın Müslümanlara karşı güttüğü haince politikaları ve Avrupa’nın İran’la Müslümanlara karşı kurduğu ittifakı günümüz ilişkilerini de deşifre ederek “Bırak Türkler Gaza Etsin, Sen, Ey Mesut İran, Kâfirle Uzlaş” diyor.

Ercan Yıldırım, Avrupa düşünce tarihinin felsefi paradokslarını anlatırken Türk düşüncesinin takındığı tavrı ve Avrupa’daki düşünceye karşı tutumunu tarihsel olarak ele alıyor ve milletimizin kendi düşünce hayatına intisap edememesindeki sistematik işleyişi anlatıyor.

Ajans Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Baran, siyasal İslamcılığın geçmişten bugüne aldığı şekli dürüstlük ekseninde  örneklendiriyor.

Hasan Hüseyin Öz, “Biz Kime Yenildik?” sorusunu sorup asabiyet unsurlarımızın seyrini hatırlatıcı kaynaklara atıf yaparak kimlik inşamızdaki temellere değiniyor.

Prof. Dr. Nurullah Çetin, İstiklal Marşı’mızın kodlarını güncel bir şekilde yorumlayarak Türkiye üzerinde tahakküm kurmaya azmedenlere karşı İstiklal Marşı’mızın bir kalkan olduğunu hatırlatıyor.

Muhammet Oran, ideoloji tarihçesinden hareketle Türkiye siyasetindeki aktörlerin ve Batının Türkiye içerisindeki ideolojik gruplarının hareketlerini ve bu hareketlerin millet üzerindeki etkisini açıklıyor.

Melikşah Sezen, sekülerizmin din-bilim-birey üçgeninde iman dairemizi bir mantık yolculuğuna çıkarıyor.

Asım Öz, merhum mimar Turgut Cansever’i hayatı ve mimarıi anlayışıyla hatırlatan bir makale kaleme aldı.

M. Fatih Uzun, “Es Bad-ı Saba Es” diyerek Divan edebiyatındaki tasavvufi unsurların istikametinin her daim Resul’u Ekrem’e çıktığını ifade ediyor.

“Türk, Türk’tür!” diyen Atilla Fikri Ergun, Avrupa’daki yozlaştırıcı kültürün İslam’la hemhal olmuş Türklere karşı yürüttüğü kimlik politikasını sert bir dille eleştiriyor.

Selim Y. Deliacı, Avrupa’daki eski ve yeni Türk algısını çarpıcı örneklerle ortaya koyuyor.

Davut Bayraklı, “Hristiyanlık’taki Meryem Problemi” üzerine kaleme aldığı makalesinde Yılkı’daki Pavlus okumalarına devam ediyor.

Mesud Uday S. Hüseyin, Irak’ın işgal sürecinden günümüze uzanan bir Irak portresi çiziyor.

Muhammed Köse, dünyanın seyirci kaldığı Suriye’deki zulmü anlatan ve Suriye’nin stratejik konumunun öneminin kavranamadığına dair bir yazı kaleme aldı.

Bekir S. Yaman, modernist İslam yorumlarının durumunu ele alıyor.

Yrd. Doç. Dr. Mevlüt Tatlıyer, Avrupa’nın tarih yazımını, sömürgeci tutumunu ve Coğrafi Keşifler’in aslını ifade eden bir makale kaleme aldı.

Murat Bozkurt, tasavvuf literatürünü, dil kavramındaki felsefe hareketleriyle harmanlanmış bir makaleyle izaha devam ediyor.

Saraybosna Üniversite’sinden Prof. Dr. Metin Boşnak, halen çokça tartışılan İslam’da hürriyet kavramını ele aldığı makalesiyle Yılkı’da.

Yılkı şair ve yazarları, şiir ve hikâyeleriyle dergi içerisindeki yerlerini almış durumda. Kenan Boybey, M. Nuri Demirli, M. Tarik Şahin, Halil Kaya, Hasan Nalçaci, Tevfik Sinan Şani, Yahya Kurtkaya yeni sayının şairleri. 

 

YORUM EKLE