Yetkin Düşünce dergisinin yeni sayısı çıktı

Yetkin Düşünce dergisinin 8. sayısı "İslamcılık, İslam ve Müslümanlar -İddia ve Gerçekleştirim Arasında-" dosyasıyla okurlarını selamladı.

Yetkin Düşünce dergisinin yeni sayısı çıktı

Yetkin Düşünce dergimizin 8. Sayısı “İslamcılık, İslam ve Müslümanlar / İddia ve Gerçekleştirim Arasında” başlığıyla çıktı ve bu sayıyla birlikte ikinci yılını da doldurmuş oldu.
İslamcılık, Osmanlı’nın son döneminden başlayarak bugüne kadar kullanılan bir kavram olup, gerek anlam ve içerik gerekse temsil ve kullanım bakımından tartışılmaya devam etmektedir. Radikal söylemlerden demokratik sistem içinde partileşen ve iktidar olan büyük siyasal yapılara kadar, geniş bir yelpaze içindeki İslam’ın farklı yorum biçimleri ve temsil gruplarının bu kavramla adlandırıldığına tanık oluyoruz. Kavramındaki bu belirsizlik veya çok anlamlılık, İslamcılık etrafındaki analiz ve tartışmaları da anlamsızlaştırarak problematik hale getirmektedir. Bu nedenle İslamcılığı dosya konusu yaparak sağlıklı yorum ve analizlere zemin oluşturmak istedik.
İslamcılık kavramının tanımı ve anlam alanı, ortaya çıkışı ve tarihi süreci, kimlere İslamcı dendiği, İslamcılık iflas etmiştir/etmemiştir" tartışmaları, bugün gelinen noktada İslamcılığın Türkiye deneyimi, İslamcılığın gelecek perspektifi ve geleceği… vb. konuların tartışıldığı bu sayıda katkıda bulunan yazar ve konu başlıkları şöyle:
Mustafa Tekin / İslamcılık Ne Önerdi?-Entelektüel Birikimin Hesabını Çıkarmak
Muhammet Çelik / İslamcılık: Kavram ve Tehditler
Ahmet Keleş / Ölü Doğan İdeoloji: Bir Özeleştiri Denemesi
İlhami Güler / Evrensel Ümmetçilik
Mustafa Öztürk / İslamcılık Neydi Ne Oldu?
Ümit Aktaş / “Güç Metafiziği”nden Gücün Metafiziğine/Ayartılmış İslamcılığın Tarihe Dönüşü Mümkün mü?
Esat Arslan / Yeni Hayat-Immanuel Wallerstein’a Katkı: Küresel Türbülans Çağında Türkiye İslam’ının Geleceği
Muhammet Özdemir / Siyasal İslam İktidarları ve Müslümanca Siyasetin Panaroması
M.Yaşar Soyalan / Obezleşen İslami Hareketlerin Fikir Fukaralığı ve Sonuçları üzerine; Müslüman Coğrafyadaki Siyasi Hareketlerin Doğasına Dair Bir Değerlendirme
Zeynep Karataş / Ulus-Devlet ve “Şeriat”ın Kan Uyuşmazlığı; Sudan örneği
Atasoy Müftüoğlu / Analitik Felç ya da Romantik Ütopyacılık
F. Zehra Kayhan / Çağdaş Müslüman Zihnin matematiksel ve İktisadi Dünyaya Nasıl Bir Katkısı Olabilir?
 
Söyleşi:
Yasin Aktay ile İslamcılık üzerine söyleşi; İslamcılık öznesiz, sahipsiz, etkin bir söylem, tüketilemeyen bir potansiyel...
Ömer Laçiner ile İslamcılık üzerine söyleşi; “İslamcıların müslümanlık tasavvurunda, müslümanca yaşamak ikincilleşti”
Mustafa Aydın, Yıldız Ramazanoğlu ve Ferhat Kentel ile İslamcılık üzerine soruşturma…
 
Kültür-Sanat:
Ömer Karaoğlu ile sanat ve müzik üzerine söyleşi; “Müzik Yaşanmışlıkların Bir Hikayesidir.”
Dursun Çiçek / Fotograf, seyir ve Yücelik
                              
Biyografi:
Kadir Canatan / Çok Yönlü Bir Düşünür: Biruni
 
Kitap Kritikleri:
Zehra Aktürk / Demokratik Hilafete Doğru
Recep Bozkurt / İslamcılık ve Demokrasi

Yayın Tarihi: 02 Aralık 2019 Pazartesi 17:00
banner25
YORUM EKLE

banner26