Yeni kitap: Muhammedi Nurlar

Seyyid Muhammed Nuru’l-Arabi'nin “Envâru’l-Muhammediyye” adlı eseri H Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Yeni kitap: Muhammedi Nurlar

Seyyid Muhammed Nûru’l-Arabî’nin yazmış olduğu en önemli eserlerden biri de Seyyid Şerif Cürcânî’nin “Risâletü Vahdeti’l-Vücûd” isimli eserine “Envâru’l-Muhammediyye” ismiyle 1862 yılında Üsküp’te yazmış olduğu şerhtir.

Muhtevası bakımından “Kelâm” ilmine ait konulara değinilen Envâru’l-Muhammediyye’de; vücûd, sâliklerin halleri, eşya, hulûl, ittihâd, tenâsuh, tenzih, teşbih, hüviyet, heyûlâ, amâ, merâtib-i halkiyye ve hakkıye, ef’âl-i ilâhiyye, merâtib-i vücûd gibi meseleler büyük bir vukûfiyetle tetkik edilmiştir.

Kitabı yayına Betül Gürer ve Burak Anılır hazırlamış. 

Yayın Tarihi: 15 Şubat 2020 Cumartesi 16:00 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2020, 14:50
banner25
YORUM EKLE

banner26