Yeni kitap: Modernitenin Cinsiyeti

Rita Felski'nin "Modernitenin Cinsiyeti" kitabı Dergâh Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Yeni kitap: Modernitenin Cinsiyeti

Atalay Gündüz tarafından dilimize çevrilen kitap, Dergâh Yayınlarının Batı Edebiyatı-İnceleme dizisinden çıktı.

Mefisto'yla anlaşma yapanın bir kadın olduğunu düşünmek mümkün mü?

Dişilik ve erillik metaforlarının modernite tartışmalarında hiçbir yerde olmadığı kadar çok olduğunu düşünen Rita Felski kadın ve modern arasındaki ilişkiyi erkek merkezli modernite teorilerini sorgulayarak açıklıyor. Modern birey olarak görülen flanörün neden hep bir erkekle temsil edildiği kadının niçin domestik ve nostaljik olanın dışına bir türlü çıkamadığı sorularını soruyor. Modernitenin kadınla ilişkisinin erkek kitap moda tüketimi üzerinden kurulmasını modern deneyimin sıkıntısını çeken bireyin kadın olarak görülemeyişini tartışmaya açıyor kitabında.

Bu tartışmaları disiplinlerarası bir çoğullukla 19. yüzyıl sonu çerçevesinde yürütüyor. Evrim teorisinden cinsiyet çalışmalarına sosyolojiden edebiyat eleştirisine birçok alandan faydalanarak ve ele aldığı metinleri karşılaştırarak bir tablo sunuyor. Bunu yaparken moderne dair feminist bir mit yaratmaktan kaçındığını değişik temsilleri çözümleyerek modernitenin dişilikle kurduğu ilişkinin karmaşıklığını ortaya çıkartmayı hedefleyen başka bir yaklaşıma yöneldiğini belirtip kendi çözümlemesini Batı tarihinin cinsiyetli doğası ve mantığından ayrı bir yerde konumlandırıyor.

Yayın Tarihi: 21 Ocak 2020 Salı 18:00
banner25
YORUM EKLE

banner26