Yeni kitap: Kerbela Mâtemi

Kahraman Özkök’ün, Kerbela hakkında yaptığı konuşmaların yazıya geçirilmesiyle meydana gelen kitapta, Kerbela Hâdisesi pek çok açıdan ele alınmaktadır.

Yeni kitap: Kerbela Mâtemi

Kerbela Vak‘ası vukû bulana kadar neler yaşanmıştı?

Kerbela’da ne oldu?

Hz. Hüseyin'in maksadı ne idi?

Hz. Zeyneb, Hz. Abbas, Hz. Ali Ekber, Hz. Ali Asgar ve diğer bazı zevâtın bilinmeyen hususiyetleri nelerdir?

Kerbela'nın manevî cephesi hakkında neler söylenebilir?

O günlerin yıldönümünde, hiçbir şey olmamış gibi hayata devam etmek mümkün mü?

Kimler niçin mâtem tutar?

Kerbela mâtemi nasıl yaşatılıyor?

Mersiye geleneğinin öne çıkan manzumesi hangisidir?

Kitapta, tüm bunlar ve daha fazlası akıcı bir dille okuyucuya sunulurken, şu çağrı dile getirilmektedir:

"Sünnîsi, Şiîsi, Alevîsi, kim varsa... Niçin Ehlibeyt’in muhabbeti üzerinde birleşmiyoruz da Ehlibeyt’in düşmanlarına bir şey söylememek üzerinde birleşiyoruz? Eğer muhabbet üzerinde birleşeceksek, buyrun Ehlibeyt’in muhabbeti üzerinde birleşelim...”

Yayın Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 12:00
YORUM EKLE

banner19

banner36