Yeni kitap: Kapitalizme Entegrasyon ve İslamcılık(lar)

Eser genel olarak bir ülkenin kapitalizme entegre olma biçimiyle o ülkede gelişen İslamcı hareketlerin metot seçimi arasında bir ilişki bulunduğu argümanı üzerine kuruludur. Çalışma, İslamcılık mefhumunu daha önce ele alınmayan ekonomi-politik açıdan anlamaya çalışması açısından özgün niteliklidir.

Yeni kitap: Kapitalizme Entegrasyon ve İslamcılık(lar)

Kitabın tanıtım yazısından:

"Utku Aybudak bunlardan İslamcılıkla ilgili şimdiye kadar takip edilmeyen bir yöntemi takip ederek, ekonomi politiğin teorik ve kavramsal çerçevesiyle ülkemizdeki İslamcı akımların doğuşunu ve gelişimini anlamaya çalıştı.

Utku Aybudak’ın çalışması, İslamcılık olgusunun, özellikle Türkiye sosyal bilimler alanında, şu ana kadar neredeyse hiç ele alınmamış bir veçhesini sorunsallaştırmaktadır: Farklı İslamcı hareketlerin farklı mücadele ve eylemsellik pratikleri geliştirmelerinin dünya-sistemi ile girdiği ilişkilenme biçimleri nelerdir ve bu sosyo-tarihsel bütünleşme nelere muktedirdir."

Dün Bugün Yarın Yayınları'nın okuyucu ile buluşturduğu bu eser, Türkiye gündeminin popüler konularından biri olan İslamcılık cereyanına yeni bir pencereden bakma gayretinin bir ürünü olarak karşımıza çıkıyor. “Neden Dünya’nın farklı ülkelerinde gelişen İslamcılıklar farklı biçimler almakta, farklı mücadele yöntemleri kullanmakta ve farklı söylemler üretmektedir?” sorusu, çalışmanın temel çıkış noktasını oluşturmakta.

Dört bölümden oluşan eserin ilk bölümü teorik çerçeveye ayrılmış. Bu bölümde, çalışmanın kavramsal çerçevesini oluşturan Annales ekolü ve Dünya-Sistemleri Teorisi izah ediliyor. Bunun ardından ikinci bölümde Osmanlı toplumsal yapısı ekonomi-politik bir açıdan ele alınıyor. Üçüncü bölümde kapitalizme entegrasyon biçimleri ve her entegrasyon biçimine karşılık gelen bir ülkedeki İslamcı hareketin şekillenme süreci örnek olay olarak yer almakta. Bu bölümde; Suudi Arabistan, Hindistan ve Mısır İslamcılıklarının şekillenmesi ile bu ülkelerin kapitalizme entegrasyon süreçleri arasındaki ilişki ortaya konmaya çalışılıyor. Kitabın son bölümü ise Osmanlı İslamcılığına ayrılmış durumda. Bu bölümde Osmanlı kapitalistleşmesi, modernleşmesi ve sekülerleşmesi geniş biçimde incelenmektedir. Tüm bu değişim sürecinde ortaya çıkan Osmanlı İslamcılığının özellikleri ve ekonomi-politik gelişmeler arasındaki ilişkiler de bu bölüme ele alınmakta.

YORUM EKLE