Yeni Kitap: İkinci Defter-i Kuyûdât

İkinci Defter-i Kuyûdât, Seyyid Süleyman Belhî ve aile fertleri hakkında ilk defa ortaya çıkan ve birinci Defter'i tamamlayacak mâhiyette son derece kıymetli bilgi ve belgeler içermektedir.

Yeni Kitap: İkinci Defter-i Kuyûdât

Özellikle Süleyman Belhî hazretle­rinin hayatını anlatan bölüm, kitabın en mühim kısmını teşkil etmektedir. İlim, irfan, hizmet ve çilelerle dolu sıra dışı bir hayat serencâmının ilmek ilmek işlendiği metinde, okuyucu, geniş bir coğrafyada bambaşka bir dün­yanın içine çekilmektedir.

Gerek seyyidliği gerek Türkistan Hânedânı'na mensubiyeti ve gerek şahsî faziletleri dolayısıyla büyük bir nüfûza sahip olan Süleyman Belhî hazretleri, beraberinde yüzlerce kişi ile birlikte hacca gitmek üzere va­tanından ayrılmış ve uzun bir yolculuk sonunda İstanbul'a yerleşmiştir.

Bütün bu seyrin ayrıntılarıyla anlatıldığı kitapta, yalnız Belhî ailesi değil, devrin mühim şahsiyetleri, ilim ve kültür merkezleri, hayat tarzları, inanç­lar, sosyal yapı ve daha pek çok şey hakkında da önemli bilgiler yer al­maktadır.

Büyük bir medeniyet anlayışının edebini, zevkini, estetiğini ve insana verdiği kıymeti, bitmesi istenmeyen bir masal gibi anlatan kitap, hakikatperest insanlar için muazzam bir ihsan sofrasıdır.

Yayın Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 15:00
YORUM EKLE

banner19

banner36