Yedi İklim dergisinin Şubat sayısı çıktı

Yedi İklim bu ay kapılarını Mustafa Cemil Efe’nin “hat” sanatına getirdiği kendine has uslubuyla açıyor.

Yedi İklim dergisinin Şubat sayısı çıktı

Ebubekir Eroğlu’nun titiz bir işçilikle bir dörtlükten yola  çıkarak anlattığı menkıbe sözcüklerin dilini öğrenmek isteyenler için keyifle okunması gereken bir metin.

Derginin öncü şairleri arasında Ahmet Yücel, Osman Serhat, Yasin Doğru, İsmail Söylemez, Sulhi Ceylan, İshak Aslan, Metin Kaplan ve Ümit Zeynep kayabaş bulunuyor.

Osman Serhat’ın ‘’Ölüm neyse de kişi bir gün/ Yaşamaktan da bıkar/Çocuklar ve babalar/Gelinler ve kuaför/Kadınlar ve alışveriş/Çay ve sigara/Kişi bir gün her şeyden bıkar.’’

Sulhi Ceylan’ın ‘’Ki sonunu bekleyen bir kelebeğim/Günlerim sayılı.‘’

Ümit Zeynep kayabaş’ın ‘’Erkek çocukları babalarını kaybedince baba olurlar/ O nisanın elbisesini boyadım kuş sesleriyle/Bak beyazlayan saçlarım kaynaşıyor şehirle.’’ dizeleri derginin şiir atmosferini okuyucuyla buluşturuyor.

Çizgidarımız Hasan Aycın’’ ayna’’ çizgisiyle insanların insana bakmak suretiyle kendilerini görebileceklerini bizlere hissettiriyor.

Bürokrat Edebiyat

Derginin hikayecileri arasında yer alan Osman Koca ‘’Zatı Bürokrat’’ hikayesinde, sözcükler mi kelimeler mi desem bilemedim, bizi şaşırtmaya devam ediyor. Klasik dilbilgisi kurallarını bilerek hiçe sayan usta öykücümüz yine ironik ve gerçekçi, hafsalamızı ve sözcük dağarcığımızı zorlayan diliyle bizi bulunduğumuz bürokrat makamında sorgulayarak bütün makamların ötesine geçiriyor. .

İbrahim Eyibilir ‘’Kafes’’ adlı hikayesinde insanı kısıtlayan , yazma özgürlüğünü elinden alan, günümüz edebiyat ortamlarına eleştirel bir bakış açısısı getiriyor. Edebiyat atölyeleri vb. yerlerin yazarı kafese hapseden yanını okuyucuya göstermek için bir hikayeden yola çıkıyor.

Uzun Bir Yolculuk

Annemarie Schimmel XIII. Yüzyıldan Günümüze Türk şiiri –II-  Ali İbrahim Savaş çevirisiyle karşımızda.

Çevirinin ilk bölümünde ladini şiirin iki büyük ustası olan Kaygusuz Abdal ve Pir Sultan Abdal’a yer verilirken daha sonra XVII. yüzyılın büyük halk şairleri Köroğlu ve Karacaoğlan menkıbeleri ve şiirleriyle yer almış.

Çevirinin son bölümü Divan şairlerine ayrılmış, XVI. yüzyılın ve Divan şiirinin en büyük şairi sayılan Fuzuli ile Divan şiirine farklı bir soluk ve olgunluk getiren Baki, Şeyhülislam Yahya, hicivleriyle tanıdığımız Nefi, XVIII. yüzyıl şairi Nedim tasavvufi şairlerden Niyazi Mısri,  Erzurumlu İbrahim Hakkı, Galip Dede ile Tanzimat Dönemi şairlerinden Namık Kemal, Ziya Paşa ve Abdülhak Hamit Tarhan çevirinin diğer şairleri arasında yer alıyor.

Ali Haydar Haksal, ‘’Juan Goytisolo’nun İslam ve Tasavvuf Kültürüne Bakış’’ adlı incelemesinde İspanyol yazarın İslam kültür beldelerine -Konya, İstanbul, Kahire, Endülüs-  bakışını eserlerinden yola çıkarak okuyucuya aktarıyor. Pek çok Avrupalı gibi Goytisolo da Mevlana’ya ilgi duyuyor.Tasavvuf öğretisini ve Mevlana’yı kaynaklarından okumaya çalışıyor. Sema ve semazenlerle ilgili geniş çaplı bir araştırma yapıyor. Goytisolo’nun iyi bir gözlemci olduğunu vurgulayan yazarımız Goytisolo’nun 35 yıl müslümanların içinde yaşadığını vurguluyor.

Hıdır Yıldırım, ‘’Mehmet Akif İnan’ın Gençlik Tasavvuru ve Gençliğe Hitabeleri’’ eserini incelemiş. Eserde İslamın ancak genç nesillerle geleceğe taşınabileceğini söylüyor. Bu konuda tarihi birer şahsiyet konumuna yükselmiş kişi ve kurumlardan-Fatih Sultan Mehmet, Necip Fazıl Kısakürek, Türk Talebe Birliği, Milli Gençlik Vakfı- toplum hayatına damga vurmuş kişi ve kurumların İslam’a olan hizmetini anlatıyor.

Mehmet Akif İnan düşüncenin geleceğe taşınması ve ülkeyi kuşatması için aydın bir kadroya sahip olunması gerektiği ve bu kadronun da gençlikten teşekkül edilebileceğini anlatıyor.

Hayrettin Taylan, ‘’Victor Hugo’nun Çocukluğu ve Çocukları’’ adlı incelemesinde yazarı tanımanın onun ailesini, çevresini ve çocukluğunu bilmek, tanımakla mümkün olabileceğini söylüyor.

Ali İbrahim Savaş, Novalis, ‘’Babama’’ adlı mektubu Türkçeye çevirmiş. Mektupta babasının karakterini aşmaya çalışan bir evladın duyguları gizli.

Çeviriden Sinemaya

Ahmet Yücel Gloria Fuartes’ten ‘’Kuş Yuvası’ adıyla şiiri Türkçeye çevirmiş.

Mehmet Çalışkan Sadi Şirazi’den ‘’Son Nefesimde Bile’’ adıyla şiiri Türkçeye çevirmiş.

Derginin orta sayfalarında Ebru Aydın’ın  ‘’ebru’’ sanatıyla karşılaşıyoruz.

Derginin diğer şairleri Abdullah Enis Savaş, A.Yalın Karadağ, Aykağan Yüce, Burhan Özdin, Ahmet Tepe, Enes Erdem Yılmaz, Nurcan Denli… yer alıyor.

Aykağan Yüce, ‘’Kucağımda o yusyuvarlak top can tutan dostların heyecanı/Vurulunca sırtından çıkıyor can da neşe de insan da dışarı’’,  Ahmet Tepe, ‘’Herkes işte düşündüğü kadar/ Gün yanar ay yanar düşünmeli insan’’ dizeleriyle dergide yer alıyor.

Ziya Kibar ‘’Sedef’’ adlı hikâyesinde insanın yolunu ve yolculuğunu gömlekte duran bir leke üzerinden psikolojik taraflarıyla vermeye çalışmış

Meral Köse ‘’Eski Evin Söyledikleri, Gül Tanrıverdi ‘’Ihlamur Ağacı’’ hikayeleriyle dergide yer alıyor.

Selvigül K. Şahin, İbrahim Eyibilir ile ‘’Ölünün Yeri’’ üzerine adlı söyleşisinde yazarın ikinci kitabı üzerinden öykücülüğünü tatlı bir sohbetle okuyucuya aktarıyor.

Kamil Akın, ‘’İran’da Türkçe Filmler ve Bir İlk Adım’ adlı araştırmasında İran sinemasını ve İran’daki Türk sinemacılarını çok geniş bir bilgi yelpazesine dayanarak okuyucuya aktarıyor.

Bilgin Güngör ‘’Edebiyatın Etrafında -5- adlı eleştiri yazısında edebiyat dünyasında edebiyatta devrim ya da değişim-dönüşüm yapacağını iddia eden bir grubun mahiyeti itibarıyla edebiyatı çıkmaz sokaklara sürüklediğini ve nitelikten yoksun avazı çıktığı kadar bağıran bir gürültüyle gerek hikâye, roman gerekse de şiirde hiçbir şey ortaya koymadıklarını ileri sürüyor. 

Derginin yeni okumalar, değiniler bölümünde Osmanlıda İlmi Tasavvuf Sempozyum, İbni Arabî Okuma Kılavuzu: Sufi’nin Bilge Yolu, Eleştirmen Mehmet Özger, İnancın Parıltısı Nuri Pakdil, Mustafa Aydoğan yer alıyor

Yayın Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 10:00
banner25
YORUM EKLE

banner26