Yazma Eserler Kurumu'ndan yeni kitap: Neticetü'l-Fikriyye

Gevrekzâde Hasan Efendi'nin, çocuk sağlığı ve gelişimine dair Neticetü'l-Fikriyye adlı eseri yayımlandı.

Yazma Eserler Kurumu'ndan yeni kitap: Neticetü'l-Fikriyye

XVII. asrın tanınmış hekimlerinden Gevrekzâde Hasan Efendi geleneksel Osmanlı tababetinin son temsilcilerinden sayılır. Klasik medrese tahsilinin yanında el-Kânûn fi’t-Tıb mütercimi Tokadî Mustafa Efendi’yle devrin diğer âlimlerinden tıp ilmini tahsil etmiş; Süleymaniye Tıp Medresesi ile Topkapı Sarayı’nda başhekimlik vazifesinde bulunmuştur.

Tıp sahasında çok sayıda risale ve kitap kaleme alan Gevrekzâde’nin Netîcetü’l-Fikriyye adındaki bu eseri ise kadın hastalıkları ve çocuk gelişimi hakkındadır. Kadının hamilelik sürecinden itibaren karşılaştığı problemler, bunların çözümleri; doğum esnasında annenin durumu ve sonrasında çocuğun gelişimi hakkında klasik metodlarla birleştirilmiş bilgiler içermektedir. Kitapta ayrıca Gevrekzâde Hasan Efendi’nin karşılaştığı vak’alar ile kendi gözlem ve tespitlerine yer verilmesi de dikkat çekicidir.

Eser, Dr. Öğr. Üyesi Şaziye Dinçer Bahadır tarafından İstanbul Üniversitesi TY 7092 numaralı nüsha esas alınarak hazırlanmıştır.

Yayın Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 21:00
YORUM EKLE

banner19

banner36