Yarpuz Edebiyat Dergisi 28. sayısıyla yayında

Yarpuz'un yirmi sekizinci sayısının şiir katarı Mehmet Osmanoğlu'nun Bir Hicran Sergüzeşti ile başlıyor.

Yarpuz Edebiyat Dergisi 28. sayısıyla yayında

Cemal Süreya, Folklor Şiire Düşman denemesinde "Bir halk deyimi içindeki kelimeler o deyimdeki anlam dizisinde kaynaşmışlardır. O kelimelerden o deyimlerdekinden ayrı işlemler,  ayrı güçler aramayın artık. Çünkü donmuşlardır. Tek yönlüdürler. İşlemleri, güçleri, bir bakıma uyandıracakları çağrışımlar bellidir. Ne olsa değişmeyecektir." der. Onun bu savına katılmamak şiirde yeni söyleyişlere, biçemlere açık değilim anlamına gelir. Halk klişelerinin akıcılıkta olumlu etkiye sahip olduğu yansınamaz ama halk söyleyişlerini kullanmak aynı daire etrafında boşa dönmek gibi dilin durağanlaşmasına neden olacaktır. Akıcılık, kalıp sözler kullanmadan da pekala oluşturulabilir. Birkaç kelimeyle anlamı kemikleşmiş söylemlere ya da mevcut imgeye yeni anlamlar yüklemek yerine hiç kullanılmamış sözcüklere yeni anlamlar izafe etmek daha yerli yerinde bir tutumdur.  Şiire merhale kazandıran, onu üst raflara taşıyan şiir dilinin zenginliği ve yeni sözcüklere yüklenen anlamlar ve bu sayede anlam çeşitliliğinin çoğullanmasıdır.  Bu cepheden bakılırsa şiirde halkın klişe söylemlerinden uzaklaşmak yeni biçemlerin oluşmasına imkan hazırlayacaktır.

Yarpuz'un yirmi sekizinci sayısının şiir katarı Mehmet Osmanoğlu'nun Bir Hicran Sergüzeşti ile başlıyor. Ziya Nurdan, Ahmet Süreyya Durna, Haşim Kalender, M.Nihat Malkoç, İlker Gülbahar, Faik Kumru, Ahmet Yıldırımtepe, Ramazan Demirtaş, Kadir Köse, Yahya Özkök ve Qafqaz ƏVƏZOĞLU hecenin yükünü sırtlayan şairler. Yavuz Dinç, Yakup Diker, Kemal Bayrakçı, Ayşe Arslan, Bedir Kılınç, Ali Kavak, Bekir Yıldız, Ümit Bayram Yalçın, İbrahim Birgül, Salih Sezen, Rıdvan Yıldız serbest nazımla bu sayıya katkı sunan şairler. Hasan Songür içten, yalın ve akıcı üslubuyla şiirde yaşanmışlığa değindi. Gülçin  Yağmur Akbulut şehirleşmenin verdiği duygusal yıkımı Çocukluğumun Kalbi'nde hikayeleştirdi. Mehmet Mortaş, Şairin Gün Batımı adlı denemesiyle, Ebuzer Kalender sıradışı hikayesiyle dikkat çekiyor. Şahizer Telli Senem'in İkiseksen Neriman'ını okurken tebessüm edeceksiniz.  Fuat Oskay'ın ayrılık temasını anlattığı denemesi ile genç kalemlerden Fatıma Hafızoğlu'nun Gün Doğacak adlı yazıları okunmaya değer denemeler.

Yayın Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 07:24
YORUM EKLE

banner19

banner36