Yarının bilim adamları konuşuyor!

Bilim Sanat Vakfında Öğrenci Sempozyumunu kaçırmayın!

Yarının bilim adamları konuşuyor!

21. ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

 
 Bilim ve Sanat Vakfı'nın geleneksel hale gelen öğrenci sempozyumlarının 21.si 21-22 Mayıs 2010 tarihlerinde Vakfın Vefa’daki merkezinde gerçekleşiyor. Farklı disiplinlerden 31 tebliğin sunulacağı sempozyum herkese açık. Sempozyum 21-22 Mayıs 2010 Vefa Salonu 
 Sempozyum
 21.05.2010 - 22.05.2010
 Vefa Salonu
   

 
BİLİM VE SANAT VAKFI
21. ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU
21-22 Mayıs 2010
 
21 Mayıs 2010 Cuma
 I. OTURUM: 16.00-17.30
 
Oturum Başkan: Dr. İshak Arslan
AHLAK, ADALET VE AYDIN
 
Elif Büşra Bedük
Nietzche’de Modern İnsanın Eleştirisi
 
   Emine Canlı
Amaç Olarak İnsan ve Kant’ın Ödev Ahlakı
 
Recibe Kaymaz
Grotius ve Hülasa-i Hukuk-ı Tabiiyye Adlı Eserde Adalet Fikri
 
İlhan Süzgün
 Oğuz Atay’da Aydın Olgusu
 
 
II. OTURUM: 17.45-19.00
CUMHURİYET TÜRKİYESİNDE EĞİTİM VE NÜFUS
Oturum Başkan: M. Akif Kayapınar
 
İsmet Seyfettin Koç
Darülfünûna Siyasî Müdahale: Basında Üniversite Reformu
 
Fatmanur Saka
1938-1945 Arası Tan Gazetesi ve Türkiye'nin Demokrasiye Geçiş Sürecindeki Rolü
 
Merve Uçar
1923 Nüfus Mübadelesinin Toplumsal ve Psikolojik Etkileri
 
 
 
 
 
22 Mayıs 2010 Cumartesi
 
 
III. OTURUM: 10.00-11.30
ÇAĞDAŞ BİLİM TARTIŞMALARI
Oturum Başkan: M. Ali Çalışkan
 
 
Z. Merve Kaya
Bilincin Bilişsel Mimarisi: Bernard Baars ve Kapsamlı Çalışma Alanı Teorisi
 
F. Zehra Ercan
Francis Crick’in Bilinç Teorisi ve John Searl’ün Eleştirileri
Ayşe Uyaver
Obsesif Kompülsif Bozukluk Çerçevesinde Din- Psikopatoloji İlişkisi
 
 Furkan Bölükbaşı
Ahlaki Açıdan Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO)
 
H. Arda Özdoğan
Çağdaş Biyolojide Tür Sorunu
 
 
 
IV. OTURUM: 11.45-12.45
OSMANLI COĞRAFYASINDAN PORTRELER
Oturum Başkan: Yunus Uğur
 
Elif Sezer
Osmanlı'da Bir 'Azınlık Üyesi' olarak Misailidis Efendi
 
Zeynep Bostan
Bosnalı Ali Ulvi Bey: Hayatı ve Bosna'nın İlhakına Tepkisi
 
Hilal Yıldırım
Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin Hattatlığı ve Musikişinaslığı
 
 
ARA
 
 
V. OTURUM: 13.45-15.00
 
ÇATIŞMADAN ÇÖZÜME: ŞİDDETİN PSİKOLOJİK TAHLİLİ
Oturum Başkan: Doç. Dr. Medaim Yanık
 
 
Fatma Esma Elhan
Filistin-İsrail: Sosyal Psikoloji Perspektifinden Çatışma Analizi, Semboller ve Anlatılar
 
Gül Senem Kahya
Bosna Savaşı'na Sosyal Psikolojik bir Analiz: Kimlikler ve Çatışma
 
Sena Tek
Çatışma Analizi ve Uyuşmazlık Çözümü Perspektifinden Kürt Meselesi
 
Fatmanur Doğan
Ayrışan Bir Kent, Kentleşen Bir Site: İkitelli Başakşehir 5. Etap Örneği
 
 
 
 
VI. OTURUM: 15.15-16.30
 
OSMANLIDA ÇOCUK VE EĞİTİM
Oturum Başkan: Yrd. Doç. Dr. Şevket Kamil Akar
 
 
Hayati Ay
Osmanlı'da Çocuk Olmak: Harcamalar, Oyunlar, Törenler
 
Hümeyra Bostan
Türkiye'de Çocuk Edebiyatı Araştırmaları: Dünü, Bugünü ve Yarını
 
Mevlana Çakıral
Osmanlıda Enderun Mektepleri
 
Mevlüt Camgöz
Dersaadet ve Nan-ı Aziz: Tanzimat Dönemi Osmanlı İstanbul’unda Ekmek Meselesi
 
 
 
VII. OTURUM: 16.45-17.45
 
FELSEFE, TASAVVUF VE HADİS
Oturum Başkan: Dr. M. Cüneyt Kaya
 
Fatma Hızıroğlu
Fihrist: Müslümanlar Niçin Felsefeyle İlgilendi?
 
Hatice Algın
A'mâk-ı Hayal'de Mürşid İle Mürid İlişkisi
 
Refiye Öznil Sarp
Hadisçi ve Tarihçi Gözüyle Mehdi Hadisleri: İbn Haldun Örneği
 
 
 
VIII. OTURUM: 18.00-19.30
 
DIŞ POLİTİKADA ARAYIŞLAR
Oturum Başkan: Dr. Sevinç Alkan Özcan
 
 
M. Burak Delibaş
2000 Sonrası Türkiye-Suriye İlişkileri
 
Kübra Yücel
Bir Nüfus ve Toprak Katılımı Olarak Hatay Sorunu
 
M. Fatih Özkan
Humeyni Dönemi İran Dış Politikası
 
Harun Küçükaladağlı
21. Yüzyılda Dünya Dengeleri ve Türkiye
 
Hasan Tekin
Küresel Kriz Ortamında KOBİ’lerin Rekabet Gücü
 
Değerlendirme: 19.30

Yayın Tarihi: 21 Mayıs 2010 Cuma 10:58 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2010, 03:29
banner25
YORUM EKLE

banner26