'Vasat Din Olarak İslam' ne demek?

Gencer: “Bugün Müslümanlar her konuda uçlarda geziniyor, ehl-i sünnet vel cemaat yolundan başka kurtuluş yolumuz yoktur.”

'Vasat Din Olarak İslam' ne demek?

Zeytinburnu Belediyesi’nin düzenlediği Kavramların Kalbine Yolculuk seminer dizisi devam ediyor. Prof. Dr. Bedri Gencer;  07 Kasım Perşembe akşamı üç seminere böldüğü İslam kavramının ikinci kısmı olan “Vasat Din Olarak İslam” konusunu anlattı.

Prof. Dr. Bedri Gencer, seminerine vasat kavramını izah ederek başladı. Gencer;  “Vasatiye veya iktisatın asli ve yoz olmak üzere iki anlamı vardır. Asli anlamı aşırılıklardan uzak duran halis dindir. Yoz anlamı ise özellikle 11 Eylül olayından sonra Amerika’nın terviç ettiği ılımlı İslam’dır. Bu da Kur’an’daki ahkâm ayetlerinin çıkarıldığı, sünnetin reddedildiği bir İslam anlayışıdır.” sözleriyle vasat kavramını özetledi.

Seminerinde vasatiyenin asli anlamına değineceğini ifade eden Gencer, daha sonra asli anlamına göre dinler arası ve din içi olarak iki boyutunun olduğunu belirtti. İslam’ın vasatlığının Hristiyanlık ve Yahudiliğe göre dinler arası, ehl-i Sünnet vel cemaate göre de din içi olarak iki boyutta incelenmesi gerektiğini söyleyen Gencer,  daha sonra bu iki açıdan İslam’ı değerlendirdi.

Dinler arası İslam’ın vasat özelliklerini “Yahudilikte tanrı kul ilişkisindeki problem tanrıyı insanlaştırmak, Hristiyanlıkta ise insanı tanrılaştırmaktır. Bu iki uca karşılık İslam ikisinin ortasını bulmuş, şeriat merkezli bir dindir. Yahudilik cenneti dünyada arar, Hristiyanlık ise  ahret odaklıdır. İslam ise dünya ahretin tarlasıdır bakışıyla orta yolu bulmuştur. Yahudilik amel, yani hep bu dünyada yapma, etme odaklıdır, hatta Yahudi bir düşünür olan Noam Chomsky buna tarihsel mühendislik der, Hristiyanlık ise ilim odaklıdır. İslam ise ilim ve amelin birleştiği vasat bir dindir. Yahudilik hukuk, Hristiyanlık ise ahlak uçlarına düşmüştür. İslam ise ahlak ve hukukun mükemmel bir sentezini temsil eder. “ sözleriyle sıralayan Bedri Gencer, İslam’ın iki uca düşen Yahudilik ve Hristiyanlığın ortasını temsil eden bir din olduğunu söyledi.

Daha sonra İslam’ın din içindeki vasatlığını anlatan Gencer; “Din içinde ise ehl-i sünnet vel cemaat dediğimiz çizgiyi temsil eder. Bu ümmetin tamamının yürüdüğü yol manasına gelir. Ne yazık ki İmam Gazali’nin temsil ettiği ehl-i sünnet yolunu çağımız hala bulabilmiş değildir. Ehli hadis, ehli Kur’an yolu vardır, bunların ortası ehl-i sünnet vel cemaattır. Buradaki cemaat soyut bir cemaat değildir. Cemaat, camii, Cuma aynı kökten türemiştir ve birbirinden ayrılamaz. Bugün Müslümanlar her konuda uçlarda geziniyor, ehl-i sünnet vel cemaat yolundan başka kurtuluş yolumuz yoktur.” Sözleriyle seminerini sona erdirdi.

Gencer, Aralık ayında “İslamın Şiarları” konusuna değinecek.

 

Cansu Çınar haber verdi

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2013, 10:38
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner13