Umran'dan 'Neo-Kemalizm' dosyası

Umran dergisinin Aralık 2017 tarihli 280. sayısı “Post-Kemalizm’den Neo-Kemalizm’e” kapağıyla çıktı.

Umran'dan 'Neo-Kemalizm' dosyası

Umran dergisinin Aralık 2017 tarihli 280. sayısı “Post-Kemalizm’den Neo-Kemalizm’e” kapağıyla çıktı.

Dergide Burhanettin Can’ın Irak’ın kuzeyindeki referandum sürecini Amerikan sistemi üzerinden ele alan yazısını, Tahsin Yamak-Emre Saygın’ın Amerika’nın gölgesindeki Suudi Arabistan’ın teo-politik ekonomisini irdeleyen yazısı ve Jasmin Mujanovic’in Bosna’daki gelişmeleri Rusya’nın Balkan hamlesi bağlamında analiz eden metni takip ediyor. “Ortadoğu’dan” kısmında ise Azzam Temimi, Mazin Hammad, Fehd El-Haytan gibi isimlerin perspektifinden faklı makaleler yer alıyor.

Umran’ın dosya konusunda, mutat ve abartılı anmaların ötesine geçerek dayatılan pop-Kemalizm’den farklı bir kabullenişi içeren bir temayülün mü var olduğu sorgulanıyor. Mustafa Aydın, Kemalim meselesini 19. yüzyılda, fizyokratlarca ortaya çıkarılmış, derin bir düşünceye dayanmayan, seçkinci proje olan Kameralizm çerçevesinde ele alırken, Celalettin Vatandaş, Kemalizm’i doğru anlamanın ve özelliklerini her türlü yanlılıktan uzak bir şekilde tespit edebilmenin yönteminin, Kemalizm’i inşa eden yazılı metinleri dikkate almaktan geçtiğine dikkat çekiyor. D. Mehmet Doğan Kemalistlerin Türkiye’nin bugün takip ettiği iç ve bilhassa dış siyaseti kavramakta zorlanacağının açık olduğunu belirterek, Türkiye’nin İslâm dünyasına açılmasının, Batı âlemi ile ilişkilerini eşit seviyede yürütme yönünde tavır takınmasının mağlubiyet ideolojisi ile yetişmiş zihinlerin kabullenebileceği uygulamalar olduğunun altını çiziyor.

Milli Eğitim Bakanı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin ile yapılan söyleşide Tekin, “Değişim ve yeni bir yapılanma başlı başına bir süreçtir” diyerek yeni eğitim politikaları ve sınav sistemleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor.

Umran bu sayısında, Hüseyin Etil’in “Yılmaz Güneyde Yerlilik Problemi” başlıklı yazısında Yılmaz Güney sinemasını kavramların lümpenleştiği, fikirlerin curcunası içinde kaybolduğu bir tarihsel uğrakta yeniden ele alarak, Türkiye’nin kültürel ve siyasal kavşak konumunu daha da belirgin kılıyor. Ömer Faruk K. ise, Devlet Ana romanının yayımlanışının 50. yılında Kemal Tahir’e Oğuz Atay’ın nasıl baktığını irdeliyor ve “yerli ve gerçek Oğuz Atay”ın fark edilmesi gerektiğini ileri sürüyor.

Metin Önal Mengüşoğlu, yazı hayatının 50. yılında D. Mehmet Doğan’ı Türkiye’deki fikri ve siyasi dönüşümler zaviyesinden ele alan kritik yazısında, onun kültür hayatımıza katkılarını hatıralar ışığında anlatıyor.

 

www.umrandergisi.com  

umran @ umrandergisi.com                                                                                              

YORUM EKLE