Umran dergisinin Şubat sayı çıktı

Umran dergisinin Şubat sayısı “Mağlubiyet Tarihselliği” kapak dosyasıyla çıktı.

Umran dergisinin Şubat sayı çıktı

Kur’ân, bugün Müslümanları da derinden etkileyen modern çağın sekülerizasyon sürecinde, Batı karşısında bir mağlubiyet tarihselliği yaşayan Müslümanların kendilerini çağdaş sekülerizasyondan koruma vasıtası olarak tek tutamak durumundadır. Kur’ân-ı Kerim, yaşadığımız tarihsellikte olduğu gibi, geçmiş bütün tarihselliklerde de, inzâlinden beri Müslümanların beslenme kaynağı ve hayati öğesi olarak işlev görmektedir. Ne var ki modern zamanlarda yorumun mahiyetinde ciddi bir farklılaşma vuku bulmuş, vahyi tarihselci bir okumaya tabi tutan yaklaşımlar tezahür etmiştir.

Bu bağlamda son zamanlarda tarihselcilik odaklı medyatik tartışmaların, buna mukabil meseleyi hem teorik hem de Türkiye özelinde ele alan çalışmaların sayısında bir artış olduğu görülüyor. Şu ya da bu şekilde tarihselciliğe sıkı sıkı tutunanlar, ‘Kur’ân o günkü Arap toplumunda olmayan hiçbir şey getirmemiştir!’ derken, iki şeyi birbirine karıştırmaktadırlar: Toplumsal oluşumlar ve toplum üstü kodlanmış değerler. Onlar İslâm’ın toplum üstü değerlerini toplumsal şartlara indirgemektedirler.

Kur’ân’ın bizzat kendisi Arap diliyle indirildiğini ifade eder. Her dil döneminin ve içinde geliştiği toplumun özelliklerini ve anlayışını taşır. Kavramlar da evrensel anlamlar içerdiği gibi yöresel ve zamansal anlamlar da taşıyabilir. Ne var ki Kur’ân’ın bu bakımlardan tarihsel olması başka şey, içeriğinin pozitivist bir iradeyle, üstelik bir mağlubiyet tarihselliği içerisinde olarak modernizmin taleplerine uygun şekilde okunarak yorumlanması ise başka bir şeydir. Tarihselciliğin Kur’ân konusundaki bu görüşünün temel hatası, tarihle ilgili olmak ile tarihe indirgemeyi birbirine karıştırmış olmasıdır. Bunlar aynı şeyler değildir. Aslında tarihselcilik bir aydınlanma felsefesi tortusudur. Amacı ilahi sürece fırsat vermeyecek şekilde doğal-beşeri bütün olgu ve oluşumları aşkın balarından koparıp içkin bir açıklama getirebilmektir.

Tarihselcilik aracılığıyla Müslüman toplumların sabitelerine olan güvenleri sarsılırken diğer taraftan hafıza silme operasyonları da devam ediyor. Bir ucu deve idrarını ilaç görmeye kadar varan gelenekçilik ile diğer ucu vahyi manası Allah’a ait lafzı peygambere ait görmeye çabalayan tarihin dehlizlerinde kalmış bu iki akımın arasından çıkılabilir mi? Yönü geri, tarihe tutsak, ileriye kapalı, bölücü ve parçalayıcı bu ifrat ve tefrit köhneliğinden çıkmak mümkün mü? Bu yüzden İslâm düşüncesinde yaşanan kırılmaları aşacak, insanlığın ve dünyanın içinde bulunduğu durumdan sıyrılıp ona çözümler üretecek çabalar ortaya konmalıdır. Egemen Batı karşısında öykünmeci bir dile ve kendimizi Batıya/modernizme uydurma hastalığına kapılmadan, şiddete de bulaşmadan İslâm dünyasının ve insanlığın önü açılmalıdır.  

Bazı Başlıklar:

Tarihselciliğin Tarihselliği/Mustafa AYDIN

Tarihselcilik: Sekülerizme Açılan Kapı/Şevket KOTAN

Müsrifler Nankördür ve Şeytanın Kardeşleridir/Burhanettin CAN

Neoliberal/Post-Küresel Dönemde Türkiye’nin Eğitim Meselesi/Ercan YILDIRIM

Hareket Dergisi ve Nurettin Topçu/Halil KOÇAKOĞLU

Yayın Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 20:07
banner25
YORUM EKLE

banner26