Umran dergisinin Aralık sayısı raflardaki yerini aldı

Umran dergisinin 2018/292. sayısı çıktı

Umran dergisinin Aralık sayısı raflardaki yerini aldı

Klasik dönemde İslâm âleminin Yunan düşüncesine karşı verdiği tepkiye bakıldığında, ilk dönemde harici düşüncenin etkin, dâhili/yerel düşüncenin ise edilgen pozisyonda olduğu görülür. Çağdaş İslâm düşüncesinin teşekkülünden bu yana henüz yaklaşık bir asırlık bir süre geçmiştir. Bu, düşünce dünyamızın modern zamanların meselelerine cevap üretmekten öteye geçerek bir ekole dönüşmesi için yeterli bir süre değildir. İslâm düşüncesi bu süreçte -durağanlık/fetret vehmine rağmen- belli bir istikamette gelişiyor. Bu bağlamda hem İslâm düşüncesi ifadesi hem İslâmî ilimler benzeri isimlendirmeler ve hatta İslâm medeniyeti terkibi tartışmaya açılmalıdır.  

     Türkiye’de düşünce hayatına yön veren saikler öteden beri çok değişmiş değil. Hâliyle düşünce tarihçiliği de bundan nasibini alıyor. Düşüncenin sosyal ve siyasal alanla münasebetini kurmak isteyenlerde bile farklı zanlar belirleyici olabiliyor. Bu bağlamda merhum Erol Güngör’ün İslâm Tasavvufunun Meseleleri kitabının giriş ve sonuç kısımlarında altını çizdiği vaziyet elan geçerliliğini koruyor. Tarihi köklere sahip çıkmakla birlikte onları aşılmaz, sorgulanamaz tabular olarak görmeyen, bugünü anlayan ve yarına yönelen bağımsız ve özgün bir İslâm toplumu sosyolojisi oluşturmak ve bunu ihya, inşa ve imar etmektir.

     Zaman ve şartlar değişmiş; geçmişin kahramanları görevlerini yapıp tarihteki yerlerini almışlardır. Artık sorumluluk sahibi fertler olarak bize düşen onların olumlu ve olumsuz yapıp ettiklerinden ders alarak bugünün şartlarında var olmaya çalışmak, sözü geçen bir özne olmanın gayretini göstermektir. Başka bir deyişle, tarih bilinciyle geleneği anlamak, kavramak, sindirmek ve ona yeni ve evrensel bir halka ilave etmek,buradan bugüne ve geleceğe tutunmaktır.

Bazı Başlıklar:

Düşünce Dünyamız Krizde mi?/M. Kürşad ATALAR

İslâmi Düşüncenin Düşündüren Ah(vali)/Metin Önal MENGÜŞOĞLU

AK Parti Döneminde Alınan Tasarruf Tedbirleri/Burhanettin CAN

Biraz Tarih, Biraz Ütopya/İsmail COŞKUN

Yemen Tarihinin En kötü Döneminde/Muhammed Salih EL-MUSFİR

Göçün İzini Süren Yönetmen Ömer L. Akad/Cihan AKTAŞ

Yayın Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 03:00
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner26