TYB İstanbul’da Gönenli Mehmed Efendi konuşuldu

TYB İstanbul Şubesi’nde gerçekleşen “İrfan Öncüleri” programında, Gönenli Mehmed Efendi konuşuldu.

TYB İstanbul’da Gönenli Mehmed Efendi konuşuldu

“İrfan Öncüleri”  programında, İstanbul’un nadide simalarından Gönenli Mehmed Efendi konuşuldu. TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı yönetiminde gerçekleşen programda, Mustafa Özdamar, Recep Akakuş ve Emrullah Hatipoğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Çağımızın İnfak Kahramanı

İrfanımıza benzersiz katkılarıyla ve hayırlarıyla tanınan Gönenli Mehmed Efendi’nin örnek alınacak çok yönü olduğunu ifade eden Mahmut Bıyıklı, bugün Gönenli ve onun gibi daha nicelerini ortaya koyduğu biyografik eserlerle bugüne taşıyan konuşmacılara teşekkür etti. Gönenli Mehmed Efendi’den nasiplenmenin onun yaşantısını anlamaya çalışmak olduğunu kaydeden Bıyıklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son devrin irfan öncüleri arasında büyük hizmetleri olan merhum Gönenli Mehmed Efendi’yi rahmetle yâd ediyoruz. İnfak denilince, Allah için vermek denilince akla ilk gelen isimlerden biridir Gönenli Mehmed Efendi. Bu çağın ‘İnfak kahramanı’ diyebileceğimiz merhumun hayatını okuduğumuzda ve kendisini yakından tanıyanları dinlediğimizde muhteşem hatıralarla, aklın almayacağı güzellikle bizi sarar.

Bu güzel insanı yeni nesillere anlatmak, hatırlatmak gibi bir görevimiz var. Gönenli Mehmed Efendi, Sultanahmet Camii’nin unutulmaz imamı, Kur’ân talebelerinin istisnasız hamisi, hanımların vaazından en çok feyiz aldıkları hocaefendisi ve katil koğuşlarından imamlar çıkaran bir mürşiddir. Binlerce talebe, yüzlerce hoca yetiştirmiştir. Devrinde hizmetiyle, devrinden sonra himmetiyle, İslâm ve Kur’ân safının ön sıralarında yer alanlardandır. Onun destansı hayatını toplumumuzun yakından bilmesi, tanıması gerekir. Bu vesileyle irfan öncüleri programımızı Gönenli Mehmed Efendi’ye ayırdık. Aziz ruhu şad olsun.”

Ümitsizliğe Paye Vermedi

Gönenli Mehmed Efendi’nin meselelere daima müspet yönüyle yaklaştığını anlatan Mustafa Özdamar, hatıralarını nakletti ve şunları kaydetti:

“Gönenli Mehmed Efendi Hazretleri, bilen biliyor ki açısı çok geniş, rahmet saçan bir zattı. Yaşayan Kur’an olmakla Kur’an’ı yaşamaya çalışmak arasında çok fark vardır. Şahsi kanaatim, yaşayan Kur’an özelliğine sahip bir insandı. Her şeye, uygun olması şartıyla olumlu bakardı. Ümitsizliğe katiyen yer vermezdi. ‘Oldu, olur, oluyor, olacak’ kelimeleriyle yaklaşırdı meseleye. İstanbul’un neredeyse bütün camilerini dolaşır, oraya cemaat taşır, garip kalmış camileri şenlendirirdi. Her halükârda herkese yardım ederdi.”

Hem Celal Hem de Cemal Sıfatı Vardı

Doğduğu günden başlayarak Gönenli Mehmed Efendi’nin hayatına dair kapsamlı bilgiler aktaran Recep Akakuş, himayesine alıp yetiştiği talebelerin yüzlerce gencin yetiştirmesine vesile olduğunu kaydetti ve şunları söyledi:

“1933 yılında o devrin devlet görevlisinin camiye ayakkabısı ve köpeğiyle girmeye kalkmasına engel olduğu için Konya’ya sürgüne gönderildi. 1937 yılına kadar kaldığı Konya’da, ‘İstanbullu Hafız’ olarak benimsendi ve sahiplenildi. Sonra Gönen’e dönmeyip İstanbul’a geldi ve yetiştirmek için seçtiği talebeleri himayesine aldı. Sırf Kur’an-ı Kerim dersi verebilmek ve için günde on’a yakın camiye gider ve görevini ifa ederdi.”

Tek Başına Mücadele Etti

Emrullah Hatipoğlu Gönenli Mehmed Efendi’nin talebe yetiştirme konusundaki titizliğine değindiği konuşmasından şunları söyledi:

“Sanki böyle bir şart varmış da o şartı yerine getiriyormuş gibi camileri dolaşır, talebe okuturdu. Öyle olurdu ki bunun için günde yedi-sekiz saatlik yolu göze alırdı. Âdeta İstanbul’da okuyacak talebenin sığınaydı. Daima Allah’a güvenir ve talebeye dağıttığı yardımlar kendisi hiçbir çaba sarf etmeden bir şekilde ona ulaşırdı. Yurtiçinden olduğu kadar yurtdışından da kaynak gelirdi. ‘Nereden geliyor?’ diyenlere ‘Allah gönderiyor’ derdi. Bunun maddi dünyada anlaşılır bir tarafı yoktur. Samimiyetini keşfettiği talebeyi himayesine alırdı. Tek başına zamanın din düşmanlarına karşı mücadele etti. O günün şartlarına rağmen mücadelesini sürdüğü görüldükçe ve bugünden o mücadeleye bakınca değeri daha iyi anlaşılacaktır.”

YORUM EKLE