Türkiye Yazma Eserler Kurumu'ndan yeni kitap

Türkiye Yazma Eserler Kurumu İbn Hazm'ın "et-Takrîb li-Haddi’l-Mantık" kitabını yayımladı.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu'ndan yeni kitap

İbn Hazm’ın (ö. 456/1064)  telifi olan eserin tam adı, et-Takrîb li-Haddi’l-Mantık ve’l-Medhal ileyhi bi’l-Elfâzi’l-Âmmiyye ve’l-Emsileti’l-Fıkhiyye olup Türkçe’de “Mantığın Tanımını Anlaşılır Kılmak ve Mantığa Halkın Anlayacağı Terimlerle ve Fıkhî Örneklerle Giriş” anlamına gelmektedir. Adından da anlaşılacağı üzere İbn Hazm bu eserinde mantık disiplinini, öğrenimini amaçlayanlar için anlaşılır kılmayı he­deflemektedir. Mantıkta kullanılan kıyas çeşitlerini ve pek çok kavramı fıkhî örneklerle destekleyerek anlatan İbn Hazm, beş sanatı da farklı yaklaşımlarla ve İslâmî literatürden örneklerle zenginleştirerek aktarır.

Prof. Dr. İbrahim Çapak ve Yusuf Arıkaner’in yayına hazırladığı eser, İslam mantık tarihi alanında erken dönem telif edilmiş önemli kitaplardan birisidir.

Yayın Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 18:00 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2019, 20:14
banner25
YORUM EKLE

banner26