Türkiye'de Kadın Sinemasına Bir Bakış

Literatürk Academia'dan çıkan kitapta, 2010 sonrası Türk sinemasında senaryo yazarı ve yönetmeni kadın olan ve anlatısında kadına odaklanan filmler incelenmiştir.

Türkiye'de Kadın Sinemasına Bir Bakış

Türk sinemasında kadınların ürettiği filmlerde feminist kuramın kavramlarından olan ‘toplumsal cinsiyet’ ve feminist film kuramının kavramlarından olan ‘skopofilinin’ yeniden üretilmesi veya eleştirilmesi, yıkılması noktasından hareketle, örneklem içine dahil edilen filmlerdeki kadınların kamusal ve özel alanda temsili; kadınlar arasında dayanışma ve/veya rekabet deneyimleri; kadınların eşitsiz, dezavantajlı, ikincil, baskı/sömürü koşullarına karşı dirençleri ve/veya kabullenişleri; kadınların ezilme veya özgürleşme deneyimleri; sinematografik olarak kameranın konumu; skopofilik bakış açısının varlığı veya yokluğunun araştırılması bu çalışmanın odağını oluşturur. Ayrıca Türk sinemasında, kadın sinemasının varlığına ilişkin potansiyelin izleri aranmıştır.

Eser Adı: TÜRKİYE'DE KADIN SİNEMASINA BİR BAKIŞ

Yazar: Dr. Meltem CEMİLOĞLU

Genel Yay. Yön.: İsmail ÇALIŞKAN

Yayınevi Editörleri: Salih TİRYAKİ - Emre Vadi BALCI

Kapak Tasarım: NKM MEDYA

Orijinal Dil: Türkçe

Yay. kitabın ait olduğu dizi adı:  İnceleme-Araştırma                                                           

Kit.genel anlamda türü: Türk Sineması, Kadın Sineması.

YORUM EKLE