Türk Tarih Kurumundan Ermeni meselesine ışık tutacak belgesel

Türk Tarih Kurumu, yerli ve yabancı kamuoyunu Ermeni meselesiyle ilgili aydınlatmak için bir belgesel film hazırladı. Film, kurumun internet sitesinde ve TRT'de yayınlanacak.

Türk Tarih Kurumundan Ermeni meselesine ışık tutacak belgesel

"Ermenilerin Osmanlı Devleti'ne İsyanı, Terör ve Propaganda" isimli belgesel...

Türk Tarih Kurumu (TTK) tarafından hazırlandı. Belgeler ve röportajlara dayalı belgesel TTK internet sitesinde ve TRT'de yayınlanacak.

Belgesele ulaşmak için tıklayınız

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof.Dr. Refik Turan, Ermenilerin 1915 yılı olaylarının yıl dönümü olarak kabul ettikleri 24 Nisan ile ilgili değerlendirmeler yaptı. Ayrıca, kurumun konuyla ilgili hazırladığı yeni belgesel çalışması hakkında bilgi verdi.

Turan, sözde Ermeni meselesinin yüz yılı aştığını, tarihçilerin bu konunun başlangıcını 93 Harbi olarak belirlediklerini söyledi.

Türk-Ermeni ilişkilerinin Selçuklu dönemine dayandığını belirten Turan, "Türkler ile Ermenilerin siyaseten karşılaşması bin yılı doldurdu. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin karşı karşıya kalmış olduğu Ermeni meselesi, 93 Harbi, yani 1877-1878 Osmanlı Rus Harbi'nde başlandı" dedi.

Savaşlar yabancı devletlerin ve Osmanlı'nın arşivinde

Turan, Rusların Osmanlı Devleti ile 1878'de Yeşilköy'de Ayastefanos Antlaşması yaptıklarını hatırlattı. Antlaşmanın Doğu vilayetlerinde Ermeni Devleti'nin kurulmasını öngördüğünü, bunu Batılı ülkelerin kabul etmediğini ve Berlin Antlaşması ile yeniden revize edildiğini anlattı.

"Doğu vilayetlerinde Ermenilere yönelik ıslahatlar yapılması, ayrı bir Ermeni yurdunun kurulmasına yönelik hazırlık maddesine çalışıldı. Ermeni meselesi, hem sahada hem çeşitli diplomatik alanlarda Osmanlı Devleti'ni ağır derecede rahatsız etmeye devam etti. Özellikle Doğu Anadolu vilayetlerinde Ermenilerin kurmuş oldukları Hınçak ve Taşnak komiteleri, ikisi de terör örgütü. Kullandıkları yöntemler, yapmış oldukları fiiller, tamamen şiddet yöntemleri ve suçsuz insanlara yönelik. Bu, savaş hukukuna tamamen aykırıdır, öldürmüşlerdir. Bu yabancı devlet raporlarına, Osmanlı arşiv raporlarına girdi.

Bu olaylardan, Doğu vilayetlerinden bilhassa Erzurum, Bitlis, Van, Diyarbakır, Harput, Maraş, Adana gibi bölgeler etkilendi. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'nda o zamanki karşı devlet olması dolayısıyla Rus birliklerine, gönüllü Ermeni birlikleri eklemlendi ve Doğu'da ayrı bir cephe açtı. Bunu izleyen tarihlerde, Osmanlı Devleti, bölücü, şiddet uygulayan Ermenilere yönelik olağanüstü tedbirler uyguladı. Bu tedbirler içerisinde 24 Nisan 1915'ten başlayarak bir seri tedbir alındı."

"Ermeniler bazı bölgelerden zorunlu göç ettirildi"

Turan, Ermenilerin şiddet yönetimiyle hedeflerine varma hareketlerine "dur" demenin gereği olarak 27 Mayıs 1915'te Sevk ve İskan Kanunu çıktığını vurguladı.

Aynı zamanda, şiddet olayları dolayısıyla Ermeniler ve Türklerin bir arada yaşayamayacağı kanaati ile hazırlanan raporlar çerçevesinde Ermenilerin bazı bölgelerden zorunlu göç ettirildiğini belirtti.

"Ermeni tehciri, Ermeniler açısından yaşanan kötü bir gün olarak telakki edildi. Ama olayın esası derinlemesine incelendiğinde Ermenilerin propaganda ile bunu saptırdığını görüyoruz."

Türkiye'yi bugün yakından ilgilendiren ve takibinin asla bırakılmadığı sözde bir Ermeni meselesi ile karşı karşıya olunduğunu anlatan Turan, şunları söyledi:

"Yakın zamanda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Nisan'ı Ermeni günü olarak belirleyip, buna yeni anlamlar yükleyerek bu konuyu yeni bir kararla dünya gündemine sundu. Ayrıca Hollanda'nın almış olduğu bir parlemento kararı, İtalya'nın silsile halinde gerçekleşecek kararları var. Bu konuda yeni bir hareketlenme söz konusu."

"İkna edici bir belgesel oldu"

Turan, Türkiye'nin yıllardır Ermeni meselesine yönelik önemli bir mücadele ve çalışma yürüttüğünü vurguladı. Türk Tarih Kurumu olarak sözde Ermeni sorununu aydınlatmak amacıyla belgesel film hazırladıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Konuyu çok iyi özetleyen mahiyette belgesel film serisi hazırladık. Tamamen belge ve bilgiye dayalı. Propaganda tarzına dayalı, ikna edici bir belgesel oldu. 7 bölümden oluşan bir belgesel serisi. '1915 Terör ve İsyan', '1915 Tehcir ve İskan', 'Diaspora, Diploması ve Propaganda', 'Asala: Ateş ve Kan', 'Sahte Belgeler ve Gerçekler', 'Tarihsiz Diplomasi' ve 'İlk Ateş: 1915 Müslüman Ahaliye Mezalim' isimlerini taşıyan kısa filmler hazırladık. Oldukça etkili filmler olduğu kanaatindeyiz."

5 dilde yayınlanacak

Belgesel filmlerin Türkçenin yanı sıra, İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca dillerinde yayınlanacağını ve hazırlıklarının son aşamaya geldiğini söyleyen Turan, Türkçesini TRT Genel Müdürlüğü ile paylaştıklarını belirtti.

"Alanının uzman kişileri ile belgeselde röportaj yapıldı. Ayrılıkçı Ermeni örgütlerinin kurulması ve çeşitli uluslararası aktörlerin desteği ile Osmanlı için bir iç güvenlik sorununa dönüşmesi sürecini ayrıntılı olarak ele alan belgesel serisinde, Ermeni diasporasının geçtiğimiz yüzyılda sahte ve tahrif edilmiş belgelerle propaganda faaliyetleri ayrıntılı olarak anlatılacak. Önemli, ikna edici ve aydınlatıcı bir çalışma olduğunu düşünüyorum." 

Kaynak: AA

YORUM EKLE