Türk Kültürü İncelemeleri'nin 34. sayısı çıktı

Türk Kültürü İncelemeleri dergisinin 34. sayısı yayımlandı.

Türk Kültürü İncelemeleri'nin 34. sayısı çıktı

Türk Kültürü İncelemeleri dergisinin 34. sayısı yayımlandı.

Kültür Ocağı Vakfı bünyesinde yayın hayatına devam eden ve uluslararası akademik indeksler tarafından taranan dergin bu sayısında Tarih başlığı altında dört akademik makale bulunuyor. Recep Ahıshalı, "Osmanlı Merkez Bürokrasisinde Sefer Yapılanması ve Karşılaşılan Problemler"adlı makalesiyle savaş masraflarının problemlerini masaya yatırırken, Fatma Kaytaz ise "Kanuni Sultan Süleyman'ın Alaman Seferine Dair Yeni Bir Metin" adlı çalışmasıyla Osmanlı-Alman ilişkilerine yeni bir katkı sunuyor. Fatih Gürcan "London Gazette'de Kutsal İttifak Savaşları" çalışmasıyla Londra Gazetesindeki Osmanlı İmparatorluğuyla ilgili haberleri derleyip değerlendirirken, Münevver Ebru Zeren "Eski Türk ve Hint Kültürlerinde Hükümranlıkla İlgili Mefhumlar" çalışmasıyla kadim iki kültürü karşılaştırıyor.

Derginin Edebiyat başlığı altında Bayram Ali Kaya "Necâti Bey'in Şair Anlayışı"adlı çalışmasıyla klâsik Türk şiirinin üstadlarından Necâti'nin şaire bakışını değerlendirirken, Erdoğan Taştan "Mesnevi Şarihi İsmail Rusuhî-i Ankaravî'nin Şiirleri" makalesiyle daha çok şarih yönüyle tanınan İsmail Rusuhi Dede'nin şairlik yönünü ilim âlemine sunuyor.  Aytekin Ersal "Peyami Safa'nın Türk İnkılâbına Bakışı" ve Derya Kılıçkaya "Hayâl'deki Küçük Komediler" başlıklı çalışmalarıyla dergide kendine yer bulan diğer isimler...

YORUM EKLE