Türk Kızılay'ı ne zaman kuruldu?

Türk Kızılay'ı muhtaç kimselere barınma, beslenme ve sağlık gibi temel konularda yardım için mücadele ediyor. İşte Kızılay'ın tarihçesi ve Kızılay şiirleri...

Türk Kızılay'ı ne zaman kuruldu?

Kızılay, savaş alanında yaralanan ya da hastalanan askerlere hiçbir ayrım gözetmeksinin yardım etmek arzusundan doğmuştur. Kızılay'ın internet sitesinde yer alan Kızılay Tarihçesi şöyle;

11 Haziran 1868 tarihinde "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" adıyla kurulan Kızılay,
1877'de "Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti",
1923'de "Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti",
1935'te "Türkiye Kızılay Cemiyeti" ve
1947'de "Türkiye Kızılay Derneği" adını almıştır. Kuruluşa "KIZILAY" adını büyük önder Atatürk vermiştir.

Kızılay'ın alameti, beyaz zemin üzerinde karşıdan bakarken sola doğru açık kırmızı "ay" dır. Yalnız Kızılay bayrağında "ay"ın açık yüzü bayrak direğinin tersine doğrudur.

Kızılay alameti, Devletler Hukuku'nun ilgi hükümleri gereğince, savaş zamanında silahlı kuvvetlerin sağlık servisleri ile o hükümlerin belirlediği kişi ve kuruluşlar için "koruyucu ve belirtici işaret" olarak kabul edilmiştir. Bunlar dışında kalan hiçbir kişi, kurul ve kurum, savaşta tarafsızlık ve dokunulmazlık timsali olan bu işareti kullanamaz.

Kızılay, 1876 Osmanlı- Rus Savaşı'ndan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar geçen süre içinde, Türkiye'nin taraf olduğu tüm savaşlarda, cephe gerisinde kurduğu seyyar ve sabit hastaneler,hasta taşıma servisleri,donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar aracılığıyla savaş alanında yaralanan ya da hastalanan on binlerce Mehmetçik'in dost ve düşman askerinin bakım ve tedavisine yardımcı olmuş, Türk olsun düşman olsun savaş esirlerine gereken insancıl yardımları yapmış; savaştan etkilenen sivil halkın bakımı ve korunması için çaba göstermiş; I Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul'da görülen büyük kolera salgınından bu yana yurdumuzda ortaya çıkan doğal afetlerde felaketzedelerin bakımını, barınağı ve beslenmelerini sağlamış, uluslararası yardım faaliyetlerine katılmış; hemşirelik eğitimi, ilkyardım ve kanla ilgili hizmetler alanında öncülük yapmış, korunmaya gereksinen pek çok vatandaşımıza gereken sosyal yardım ve hizmetleri sunmuştur.

Kızılay'ın amacı, her nerede görülür ise , hiçbir ayrım yapmaksızın insanın acısını önlemeye veya hafifletmeye çalışmak, insanın hayatını ve sağlığını korumak, onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu saygıyı, işbirliğini ve sürekli barışı getirmeye uğraşmaktır. Kızılay ihtiyaç anında dayanışmanın,ıstırap anında eşitliğin, savaşın en kızgın anında insancıllığın, tarafsızlığın ve barışın simgesidir.

Kızılay, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu'nun temel ilkelerini paylaşır. Bunlar; insanlık,ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık,hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik ilkeleridir.

Kızılay, tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi, kâr amacı gütmeyen, yardım ve hizmetleri karşılıksız olan ve kamu yararına çalışan bir gönüllü sosyal hizmet kuruluşudur.

Kızılay'ın teşkilatı, Genel merkez ve şubelerden oluşur. Kızılay'ın Genel Müdürlük teşkilatı dışında kalan bütün kademelerindeki görevler fahridir.


KIZILAY'IN adresi ve iletişim bilgileri

Adresimiz: Ataç-1 Sokak
No: 32 Yenişehir
06420 ANKARA / TÜRKİYE

Telefon: +90 312 584 18 68

Faks: +90 312 430 01 75

Çağrı Merkezi: 168 (Ücretsiz)


KIZILAY şiirleri

Meral Dalaman’dan Kızılay Şiiri

Bembeyaz bir zeminde

İnce, kırmızı bir ay,

Koşuyor hep yardıma,

İşte budur Kızılay.

Sen, iyi gün değil,

Kara gün dostusun.

Kimsesizi, muhtacı,

Giydirir, doyurursun.

Savaş, deprem, yangın, sel,

Yakıp yıkıp giderken

Dostça uzanan ilk el,

Kızılay’ın, en erken.

Gülten Çiçek Tural’dan Kızılay Şiiri

Dertlilere deva için

Yanımızdasın Kızılay.

Hastalara şifa için

Yanımızdasın Kızılay.

Bir felaket yaşanınca

Çare tükendi sanınca

Senin adını anınca

Yanımızdasın Kızılay.

Bir güvencesin savaşta

Yardımın sürer barışta.

Bahar yaz ve karakışta

Yanımızdasın Kızılay.

Dertlilere kan olursun

Hastalara can olursun

Her şeye çare bulursun

Yanımızdasın Kızılay.

Bayrağının rengi beyaz

Hizmetlerine övgü az.

Zor durumda kalsak biraz

Yanımızdasın Kızılay.

Necati Öngay’dan Kızılay Şiiri

Yoksulları barındıran,

Yetimleri sevindiren,

Yaslarımızı dindiren

Karagün dostu Kızılay

Yıkık yurtları onaran

Köyler yapan, kentler kuran,

Aç karınları doyuran

Karagün dostu Kızılay

Kızıl aylı ak bayrağı

Güller açan sevgi bağı.

En büyük şefkat kaynağı

Karagün dostu Kızılay.

----------

KIZILAY

Kan lazımsa

Koş Kızılay’a

Deprem mi oldu

Kızılay orda.

Evin yıkılsa

Çadır kurar

Karnın acıksa,

Aşını sunar.

Her kötü günde yanında,

Dost elini uzatır sana,

Bağış için var gücünle,

Koş Kızılay’a Koş Kızılay’a

Uğur Sağlam

YORUM EKLE