Toplumsal değişim için vahyin şahitliği

Ali Değirmenci’nin “Vahyin Şahitliği ve Toplumsal Değişim” adlı kitabı geçtiğimiz günlerde Ekin Yayınları’ndan çıktı.

Toplumsal değişim için vahyin şahitliği

“Dilime Gerili Pankart”, “Yozlaşma ve Baskı Ortamında Sanat”, “İslam Tarihinden Portreler” ve “Acıyı Giyinmek” adlı kitapları da bulunan Ali Değirmenci’nin “Vahyin Şahitliği ve Toplumsal Değişim” adlı kitabı geçtiğimiz günlerde Ekin Yayınları’ndan çıktı.

Uzun bir giriş yazısının dışında dört ayrı bölümden oluşan kitap 200 sayfa. Arka kapağında, kitabın içeriğini özetleyen şu cümleler yer alıyor:

“Örnek ve İslamî nitelikli bir oluşum, en genel anlamda, vahiyle belirlenen temel ilkeler ve hedefler doğrultusunda tevhidin, hakkın ve adaletin şahitliğini yapmayı amaçlar. Zulmün, tuğyanın ve ifsadın yeryüzünden kaldırılmasını hedefleyen ferdî ve müşterek her türlü düzenli çaba, tavır ve eylemliliğin toplamı, genel bir ifadesi olarak karşımıza çıkar.

İslam’ı gereğince yaşayabilmek, onun aydınlık ve dönüştürücü mesajını hayata taşıyabilmek için nicelik yönünden hissedilir bir konuma ulaşmak kadar, merhale bilincine ve temsil yeteneğine sahip kişilerle görünürlük kazanan güçlü ve kolektif bir tanıklığa da sahip olmak gerekmektedir.

Kabul ederiz ki her çağrının, her dünya görüşünün üzerinde yürüdüğü bir yol vardır. Bu yol üzerinde oluşacak birikim ve hareketlilik, istikametin karakteriyle şekillenen bir gelişim seyri ve tedrici bir anlayışla görünürlük kazanan bir “eğitim, yapılanma ve mücadele modeli” meydana getirilecektir. İşte Fetih suresinin 29. ayetinde yer alan “ekin meseli”ni odağa alarak yazılan, Kur’an’dan hareketle “Müslüman hareketin gelişim seyri”ni aktarmaya çalıştığımız bu inceleme; bu hususa vurguda bulunmaktadır. Kanaatimizce İslamî bir oluşumun, küçük ve billurlaştırılmış bir çerçevesini sunan bu mesel; evrensel, eskimez ve canlı bir örnekliğe işaret etmektedir. Birey ve topluluk olarak güzel yaşamak da bu tür Kur’an merkezli, örnek ve dinamik bir tanıklığın, çok yönlü ve inkılâpçı bir çalışmanın hâsılası olarak karşımıza çıkmaktadır.”

 

Üsame Varol haber verdi

Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2012, 21:55
banner12
YORUM EKLE

banner19

banner13