Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu "Tıbbi, Dini, Hukuki ve Etik Açıdan Genetik Çalıştayı" düzenliyor.

Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu tarafından düzenlenen "Tıbbi, Dini, Hukuki ve Etik Açıdan Genetik Çalıştayı" 13 Mayıs'ta Üsküdar İSAM Konferans Salonunda...

Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu

Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu (TAÇ), sağlık bilimlerindeki güncel gelişmelerin gerektirdiği temel ilkeleri tıbbi, dini, hukuki ve etik açıdan tartışan, değerlendiren ve gündem oluşturan bir düşünce kuruluşudur.

Çağdaş tıbbi uygulamaların etik ve yasal dayanaklarının çok farklı bakış açıları ile tartışıldığı, dolayısı ile farklı ahlâkî yargıların oluştuğu dünyamızda; yüksek insani değerlerin korunması; uygulama ve yasaların bu temellere dayandırılması için, bu türden çalışma ve araştırmalar çok büyük önem arz etmektedir. Tıp ve Ahlâk Çalışma Grubu’nun temel amacı, klasik tıbbi uygulamaların ve çağdaş tıbbi gelişmelerin İslami değerler ve bilgiler ışığında değerlendirilerek, İslam’ın özüne, ruhuna ve kurallarına uygun olup olmadığının ortaya konmasıdır.

Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu tarafından düzenlenen "Tıbbi, Dini, Hukuki ve Etik Açıdan Genetik Çalıştayı" 13 Mayıs'ta

Genin yüzyılı olarak da anılan 20. Yüzyılı takip eden bu çeyrek asırda, genetik bilimi kendisini biyomedikal bilimlerin hemen her alanına entegre etmekle kalmamış, aynı zamanda sosyal bilimlerin temel kavramlarını da etkilemiş, değiştirmiş ve dönüştürmüştür. Genetik disiplininin ürettiği bilgi, doğum öncesi dönemde, çocukta ve yetişkinde farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Bu çalıştay, genetiğin kliniğe yansıyan kullanım şekillerinin teknik, hukuki, fıkhi ve etik boyutlarını multidisipliner bir şekilde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Tarih: 13 Mayıs 2023

Yer: İSAM Konferans Salonu, Bağlarbaşı, Üsküdar

Program içeriği:

Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu (TAÇ)'nun tüm çalışmalarına internet sitesi üzerinden de ulaşabilirsiniz: https://tac.isar.org.tr/

YORUM EKLE