TDV İslâm Ansiklopedisi İkinci Edisyon Hazırlık Çalıştayı

TDV İslâm Ansiklopedisi’nin ikinci edisyon hazırlık çalışmaları kapsamında, birinci edisyonun değerlendirilmesi ve ikinci edisyona yönelik esasların belirlenmesi amacıyla “TDV İslâm Ansiklopedisi İkinci Edisyon Hazırlık Çalıştayları” adı altında yapılması planlanan çalıştaylardan ilki 19-21 Nisan 2019 tarihlerinde İSAM’da gerçekleştirildi.

TDV İslâm Ansiklopedisi İkinci Edisyon Hazırlık Çalıştayı

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından planlanan ve yürütülen bir proje olan TDV İslâm Ansiklopedisi’nin birinci edisyonu 2016 yılı sonunda tamamlandı. 2015 yılından bu yana sürdürülen TDV İslâm Ansiklopedisi’ni elektronik bir ansiklopediye dönüştürme projesi kapsamında, matbu olarak yayımlanan birinci edisyon maddelerinin elektronik ortamda güncellenmesine yönelik çalışmaların yanısıra Ansiklopedi’nin yeni edisyonunun hazırlanması için de hazırlıklar İSAM bünyesinde sürdürülüyor. 

Bu bağlamda birinci edisyonun kapsam, içerik, yazım esas ve usulleri, kaynak kullanımı, görsel malzeme, tasarım vb. açılardan değerlendirilmesi ve ikinci edisyona yönelik esasların belirlenmesi amacıyla “TDV İslâm Ansiklopedisi İkinci Edisyon Hazırlık Çalıştayları” adı altında bir dizi çalıştay düzenlenmesi planlanmıştır. Söz konusu çalıştaylar silsilesinin ilki 19-21 Nisan 2019 tarihleri arasında İSAM’da gerçekleştirildi.


Birinci edisyonda ansiklopedi maddelerinin tasnifinde esas kabul edilen ilim dalları ve alanlara göre belirlenmiş 12 ayrı oturumdan oluşan ve üç gün boyunca devam edenÇalıştay, her gün toplu halde icra edilen Açılış Oturumu’nun ardından eş zamanlı dört oturum olarak dört ayrı salonda gerçekleştirildi. Farklı ilim dalları ve alanlardan 200’ü aşkın akademisyen ve uzmanın davet edildiği Çalıştay’a 162 kişi katıldı.

Çalıştay Tertip Heyeti
Doç.Dr. M. Suat Mertoğlu (Başkan)
Doç.Dr. Hikmet Yaman
Doç.Dr. Tuncay Başoğlu
Dr. Ali Hakan Çavuşoğlu
Dr.Öğr. Üyesi Eyyüp Said Kaya
Dr.Öğr. Üyesi M. Macit Karagözoğlu
Dr.Öğr. Üyesi Yunus Uğur
Dr. Arzu Güldöşüren (Sekreterya)

Çalıştay Organizasyonu
M. Tâhir Büyükkörükçü
İbrahim Köse
Selman Üstündağ
Nazif Koca
Bayram Güneş
Mustafa Kalaycı

Yayın Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 03:00
YORUM EKLE

banner19

banner36