TDV İSAM - Meşihat Arşivi Defter Kataloğu Veri Tabanı araştırmaya açıldı

Veri Tabanı üzerinden katalog bilgilerine erişilebilen 5255 defter İSAM Kütüphanesi’nde incelenebilmektedir.

TDV İSAM - Meşihat Arşivi Defter Kataloğu Veri Tabanı araştırmaya açıldı

Şer’iyye Sicilleri Arşivi’nde bulunan sicillerden farklı bir fon olarak Meşihat Arşivi Defterleri, XVI–XX. yy arasında Şeyhülislamlık, Rumeli Kazaskerliği, Anadolu Kazaskerliği, Nakibüleşraflık, İstanbul ve Bilad-ı Selâse Kadılıkları, Bâb-ı Meşihat meclisleri ve diğer ilmiye sınıfı mensuplarının faaliyetlerini belgelemektedir.

Katalog erişim adresi : //ktp.isam.org.tr/?url=kaynakmsh   

                                         //ktp2.isam.org.tr/?blm=aramsh&navdil=tr  

 

Belge talebi için yazışma adresi: [email protected]

Yayın Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 14:00
YORUM EKLE

banner19

banner36