TDV İsam'dan İkinci Klasik Dönem Projesi: Şerhu Ukūdi resmi’l-müftî

Osmanlı son döneminin önde gelen ve tanınmış Hanefî fakihlerinden İbn Âbidîn’in (ö. 1252/1836) fetva usulü (resmü’l-müftî) alanında kaleme aldığı Şerhu Ukūdi resmi’l-müftî adlı eseri, Dr. Öğr. Üyesi Şenol Saylan’ın tahkikiyle “İkinci Klasik Dönem Projesi” kapsamında yayımlandı.

TDV İsam'dan İkinci Klasik Dönem Projesi: Şerhu Ukūdi resmi’l-müftî

Tanınırlığına ve sahip olduğu öneme rağmen yazmalarına dayalı ilmî bir neşre şu ana kadar konu edilmeyen eser, genel ilmî ölçülere ve İSAM Tahkikli Neşir Esasları’na (İTNES) uygun olarak yayıma hazırlanmıştır. TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından “İkinci Klasik Dönem Projesi” kapsamında yayımlanan çalışmada, Hint-Pakistan kökenli âlimlerin eser üzerine yazdıkları tâliklerde/haşiyelerde yer alan; açıklayıcı, düzeltici ve ilave bilgi içeren nitelikli notlar da dikkate alınmıştır.

Şerhu Ukūdi resmi’l-müftî

İbn Âbidîn (ö. 1252/1836)

thk. Şenol Saylan
Ankara – İstanbul: İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2021

YORUM EKLE