Tasavvuf bir hal dili mi?

Bu ay Berceste dergisinin 115. sayısı Şiir ve Tasavvuf ilişkisine dair özel dosyası ile okurlarını bekliyor.

Tasavvuf bir hal dili mi?

Bu ay Berceste dergisinin 115. sayısı Şiir ve Tasavvuf ilişkisine dair özel dosyası ile okurlarını bekliyor. Ahmet Yesevî’den, Mevlânâ’dan, Yûnus Emre’den, Ferîdüddîn Attar’dan, Abdurrahman Molla Camî’den, Fuzûlî’den, Şeyh Galib’den, Necip Fazıl’dan, Sezai Karakoç’tan, Hacı Bayram Velî’den, Niyazî-i Mısrî’den, Eşrefoğlu Rûmî’den, Salih Baba’dan, Âsâf Hâlet Çelebî’ye ve oradan günümüze aktarılan şiir emanetini irdeliyor Bekir Oğuzbaşaran ile… Tebliğler ve telkinler masaya yatırılıyor.

Tasavvuf düşüncesi ve şiirimizin ele alındığı yazı Mustafa Özçelik tarafından Türk şiirini İslamiyet’ten önce, İslamiyet'ten sonra ve Batı edebiyatı etkisinde Türk şiiri olarak incelemeyi sakıncalı bulduğu için tekke şiirlerinde tasavvufun muhtevasını ele alıyor.

Berceste Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Vedat Ali Tok’un  Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi  Prof. Dr. Bilal Kemikli ile tasavvuf ve şiir üzerine söyleşisi kaçırılmayacak güzellikte…

Ömer Demirbağ şiir ve tasavvuf arasında kurduğu bağı aforizmalarla dengeliyor.

Muhsin İlyas Subaşı yazısında “Platonik Aşk Tasavvufî Aşkı Yansıtır mı?” sorusuna cevap arıyor.       

İbrahim Şahin “Bir Gönül Sofrası” isimli çalışmasında tasavvufun kimi açmazlarına hikâye tadında bir bakış açısı sunuyor.

“Tasavvuf ve Mevlânâ” başlıklı yazısında Oyhan Hasan Bıldırki Mevlânâ ile Tasavvuf arasındaki bağın perçinine vurgu yapıyor.

“Çıktım Erik Dalına…” diyen İsa Yar tasavvufun hâl dili olduğunun,  söz dili olmadığının altını çiziyor.

“Tasavvufta Şiir” konulu yazımda,  konunun saptamalarını duygu ve akıl ikileminde yaptığım tespitlerim var.

Cemalnur Sargut hanımefendi “Hz. Mevlânâ ve Eğitim” başlıklı yazısıyla oldum diyen insanın eğitimdeki yerini irdeliyor.

Bir Şiirin Çemberinde Tasavvufun Tâbiri Senem Gezeroğlu’nun kaleminde şekilleniyor.

Gönül Evinden Gönül Sesine uzanan Cansaran Kızıltaş, yürek sesine, yürek ağıdına dikkatleri çekiyor.

“Tasavvufî Şiir”in açılımı Ahmet Şahin; Sufiliğin Hâlleri Hatice Eğilmez Kaya tarafından yapılıyor.

Sümeyye Yıldız’ın “Divân-ı Abdî” başlıklı yazısı, Hâfız Abdullah Kuzu’nun; Ayşe Parlakkılıç’ın “Bir Mutasavvıf Şâirin Mecâzî Aşk İle İmtihânı” başlıklı yazısı da Nakşibendi şeyhi Seyyid İbrahim Efendi’nin hayat hikâyelerinin deneme yazısı olarak sunuluşu.

Berceste dergisinin  Şiir ve Tasavvuf ilişkisine dair bu özel sayısında ayrıca; Rasim Demirtaş’tan, Ahmet Tevfik Ozan’dan, Selim Tunçbilek’ten, Rıfat Araz’dan, Hatice Eğilmez Kaya’dan,  Mahmut Kaplan’dan, Mustafa Özçelik ‘ten, İsmail Âdil Şahin’den, A.Kadir Karaman’dan, Musa Tektaş’tan, Yusuf Akyüz’den şiirlerle gönül aynasına farklı siluetler çiziyor.

 

Sergül Vural haber verdi

Yayın Tarihi: 09 Ocak 2012 Pazartesi 21:52 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2012, 21:52
banner25
YORUM EKLE

banner26