Söz ülkesinin hükümdarı Sâdî-i Şirâzî Medeniyet Sohbetleri'nde

Prof. Dr. Nimet Yıldırım, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Youtube kanalından canlı yayınlanan Medeniyet Sohbetleri’ne konuk oldu ve “Sâdî-i Şirâzî, Eserleri ve Türk Şiirine Tesiri” başlıklı söyleşide TDED Çankırı Şube Başkanı İbrahim Akyol’un sorularını cevapladı.

Söz ülkesinin hükümdarı Sâdî-i Şirâzî Medeniyet Sohbetleri'nde

Her Pazar Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği’nin Youtube kanalından canlı yayınlanan Medeniyet Sohbetleri’ne Fars Dili ve Edebiyatı Profesörü Nimet Yıldırım konuk oldu. TDED Çankırı Şube Başkanı İbrahim Akyol’un konuğu olan Yıldırım, “Sâdî-i Şirâzî, Eserleri ve Türk Şiirine Tesiri” konulu bir sohbet gerçekleştirdi. Şairin kendi dönemindeki cereyanlardan nasıl etkilendiği ve şiirimizde meydana getirdiği etkileri değerlendiren Yıldım, “Aldığı eğitimi ve özgün tarzını birleştirerek orta bir yol bulmuş, hep o orta yolu izlemiştir” dedi.

 

‘BOŞTAN’ ŞİİRİN, ‘GÜLİSTAN’ NESRİN DORUKLARIDIR

İran’la münasebetlerimizin İslam öncesine dayandığın ifade eden Nimet Yıldırım, Arapçanın İran’daki egemenliğinin azalması ve Farsçanın etkilerinin artmasıyla güçlenen bu ilişkiler sonucunda, Gazneli Mahmud ve sonrasında Selçuklu döneminde özellikle dinî olmayan eserlerin Farsça yazıldığına dikkat çekti. Bilhassa Türk hükümdarların Farsçayı bir dil olarak benimsemeyi çok önemsediklerini anlatan Yıldırım, bu kuşatıcılığın dönemin edebiyat dilinin Farsça olmasını sağladığını belirtti. Sohbetinde Sâdî-i Şirâzî’nin şiirlerinin Farsça ve çevirilerini de seslendiren Nimet Yıldırım, şair hakkında şunları söyledi:

“Söz Ülkesinin Hükümdarı unvanıyla tanınır Sâdî-i Şirâzî. Tartışmasız İran edebiyatının en önemli söz ustalarından biridir. Ustaca ve çok akıcı kullandığı ve cümlelerine serpiştirdiği aşk duyguları, sevgi ve gönül dili en üst düzeydedir. Seyfi Fargânî, Sâdî’nin irfan ve tasavvuf yönünü dikkate alarak onu şeyhu’l-arifin yani sûfîlerin şeyhi olarak nitelemektedir. Bu bizim için gurur vericidir; Anadolu’muzda Sâdî’ye benzer ve onu örnek alan Seyfi Fargânî gibi bir isim yetişmiştir. Aldığı eğitimi ve özgün tarzını birleştirerek orta bir yol bulmuş, hep o orta yolu izlemiştir. Kimseyi abartarak övmemiş, didaktik eserlerinde yaşadıklarını en veciz ifadeyle aktarmıştır. Eserleri Bostan şiirin doruklarıdır; Gülistan sanatlı nesrin en doruğundaki eserdir. Bu iki eser için sayısız nazire yazılmıştır. Kendisine İslam dünyasında ‘en güzel şiir söyleyen şair’ unvanı verilmiştir. Bostan ve Gülistan’da öğütleriyle karşımıza çıkar. Bu eserler yazılışlarının üzerinden asırlar geçmiş olmasına rağmen çok büyük kitleleri arkasından sürüklemiştir.”

İzlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=1PgUszOLmd0

 

PROF. DR. NİMET YILDIRIM KİMDİR?

1963 yılında Erzurum’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da tamamladı. 1984 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde başladığı yüksek öğrenimini 1988 yılında bitirdi. 1988 yılında Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü’nde uzman olarak göreve başladı. 05.02. 1990 tarihine kadar buradaki görevini sürdürdü. 1990’da Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev aldı. 1992 yılında Yüksek Lisans öğrenimini “Sultan Ahmed-i Celâyir ve Kitâbu’l-Mukaddime Adlı Divanı” adlı çalışmasıyla tamamladı. 1996 yılında “Sa’dî-yi Şîrâzî’nin Bostân ve Gülistân’ında Sözdizimi” adlı teziyle Fars Dili ve Edebiyatı doktoru oldu. 1997 yılında Yrd. Doç. Dr. olarak atandı. 1997-2003 yılları arasında Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim dalı Başkanlığı görevinde bulundu. 2000 yılında “Fars Dili ve Edebiyatı Doçenti” oldu. 2006 yılında “Profesör” unvanını aldı. Halen Atatürk Üniversitesi’nde öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir. Farsça Dilbilgisi, İslam Öncesi İran Edebiyatı, İslam Sonrası İran Edebiyatı, İran Mitolojisi, Çağdaş İran Edebiyatı ve İran Tarihi konulu yayımlanmış ve yayıma hazırlanan çalışmaları bulunmaktadır.

YORUM EKLE