Silaha karşı kalemini kullandı

15 Aralık Perşembe günü, Sırat-ı Müstakim ve Sebilürreşad’ın mimarı, Eşref Edib Fergan vefatının 40. yılında Bâbıâli’de yâd edilecek.

Silaha karşı kalemini kullandı

Basın hayatımızda etkili olmuş Sırat-ı Müstakim ve Sebilürreşad gazetelerinin kurucusu, büyük mücadele ve inanç adamı, gazeteci yazar Eşref Edib Fergan, vefatının 40. yılı dolayısıyla ESKADER tarafından anılıyor.  Bâbıâli Sohbetleri çerçevesinde yâd edilecek olan Eşref Edib hakkındaki toplantı, Timaş Kitap Kahve’de 15 Aralık Perşembe günü saat 18.00’de başlayacak. Mehmet Şevket Eygi, Mehmet Fırıncı, Fahrettin Gün, Mehmet Cemal Çiftçigüzeli, Dursun Gürlek ve Latif Salihoğlu’nun konuşmacı olarak söz alacağı toplantıyı Mehmet Nuri Yardım yönetecek.

Toplantıda Eşref Edib’in Milli Mücadele yıllarındaki hizmetleri, yakın dostu Mehmed Âkif’le birlikte gerçekleştirdiği faaliyetler, basın çalışmaları ve İslâmî eserleri üzerinde durulacak. Konuşmacılar, Eşref Edib’in bir dâvâ ve fikir adamı olarak hayatını, düşüncelerini ve ideallerini de anlatacaklar. Toplantıya katılanlar, konuşmacılara soru sorabilecek veya konu hakkında katkıda bulunabilecekler. Programla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler (0212) 5112323-5112324 numaralı telefonları arayabilirler.

Basınımızda bir öncü

1882 yılında Türkistanlı bir ailenin çocuğu olarak Selanik Vilayetine bağlı bir sancağın merkezi olan Serez’de dünyaya geldi, 15 Aralık 1971 tarihinde vefat etti. Cumhuriyet’ten önce ve Türk basın hayatında büyük yankılar uyandırmış olan Sırat-ı Müstakim ve Sebilürreşad gazetelerinin mimarıdır. Mehmed Âkif’le birlikte Milli Mücadele’ye en büyük desteği veren münevverlerdendir.

Türkistanlı bir ailenin çocuğuydu. Selanik / Serez’de doğdu. Sıbyan Mektebi’ni ve Rüştiye’yi burada bitirdi, Müftü Ümaduddin Efendi’den ilimler tahsil etti. Bir yıl kadar Mahkeme-i Şeriyye’de kâtip olarak çalıştıktan sonra İstanbul’a geldi. Mekteb-i Hukuk’a devam ederken Atik Ali Paşa Camii’nde Medrese derslerini takip etti. Eşref Edib, 2. Meşrutiyet’in ilanından hemen sonra yayın hayatına başlayan Sırat-ı Müstakim, ardından da Sebilürreşad ekibi içinde yer aldı. Milli Mücadele yıllarında Sebilürreşad’ı Ankara, Kastamonu ve Kayseri’de yayınladı. Sebilürreşad’ın baş yazarı İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy’du.

Eşref Edib, Mehmet Âkif ile birlikte kalemiyle Milli Mücadeleye katılan bir gazeteciydi. Onlar silaha karşı kalemi kullandılar. İstanbul’a karşı Ankara’yı destekleyen Sebilürreşad’ın geniş halk kitlelerini etkileyen faaliyetlerinde hizmetleri geçti. Yirmi iki yıl aradan sonra 1948’de yeniden çıkmaya başlayan Sebilürreşad’ın sayfalarında, Ömer Rıza Doğrul, Kâzım Nami Duru, Cevat Rifat Atilhan, Tahirü’l Mevlevi (Tahir Olgun), Ali Fuad Başgil ve Hasan Basri Çantay’ın yazılarına yer verildiği görülmektedir. Bu ikinci dönemde Sebilürreşad, Şubat 1966’ya kadar, tam 362 sayı yayınlanmıştır. Eşref Edib, dinî, ahlakî ve siyasî konularda sade bir üslupla yazılar kaleme aldı.

Ayrıca Eşref Edib, hayatı boyunca dindarların basınını destekledi. Çeşitli konulardaki yazılarını Tevhid-i Efkar, Yeni Sabah, Millet, Diyanet, Yeni Asya, Yeni İstiklal; Bugün, Sabah, İttihad gibi dergi ve gazetelerde yayınladı. Şimdi bütün eserlerini Beyan Yayınları kültür hayatımıza kazandırıyor.

Eşref Edib Fergan’ın yayımlanmış başlıca şu eserleri bulunuyor: Mehmed Akif Hayatı ve Eserleri, Bediüzzaman Said Nursi ve Nurculuk, İnkılap Karşısında Akif-Fikret, Gençlik-Tan’cılar, Misyoner ve Müsteşriklerin Yazdıkları İslam Ansiklopedisi’nin İlmi Mahiyeti, Pembe Kitap, Çocuklarımıza Din Kitabı, Kur’an-Garp Mütefekkirlerine Göre Kur’an’ın Azamet ve İhtişamı Hakkında Dünya Mütefekkirlerinin Şehadetleri, Risale-i Nur Müellifi Bediüzzaman Said Nur Hayatı Eserleri Mesleği.

 

Yüsra Dal haber verdi

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2011, 22:27
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner13