Sebilürreşad'ın Mart 2021 sayısı TBMM tarafından bastırıldı

Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un başyazarlığını yaptığı, İstiklal Marşı’nın ilk yayımlandığı Sebilürreşad Dergisi’nin Mart sayısı 2021 yılının “İstiklal Marşı Yılı” ilan edilmesi sebebiyle “İstiklal” özel dosyasıyla çıktı.

Sebilürreşad'ın Mart 2021 sayısı TBMM tarafından bastırıldı

100 yıl önce Mehmet Akif Ersoy'un Sevr'in hakikatini anlattığı Kastamonu Vaazı'nın yayınlandığı nüshayı Mustafa Kemal Paşa'nın talimatıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından basımı yapılarak cephelere dağıtılan Sebilürreşad Dergisi, İstiklal'in 100. yılında bu kez “İstiklal” dosyasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından basılarak okuyucusuna ulaştırıldı.

“Büyük Millet” vurgusu

Sebilürreşad Dergisi’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Matbaasında basılan "İstiklal" özel sayısına “Şiirden Bayrak: İstiklal Marşı” adlı bir makale veren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop yazısında, "Akif'in Çanakkale Şehitlerine" ve "İstiklal Marşı" şiirleri ile bir bitişi yeni bir başlayışa bağlamayı başardığına vurgu yaparak, "Milli Mücadele'deki büyük ve ancak mücahitlere yakışır gayretlerini yüz yıl sonra şükranla andığımız gibi gelecek yüzyıllarda da nesillerimiz Akif'i ve Akifleri saygı ve minnetle hatırlayacaklardır” ifadelerine de yer verdi.

Derginin genel yayın yönetmeni Fatih Bayhan özel sayı ile ilgili yaptığı açıklamada, İstiklal Marşı’nın 17 Şubat 1921 tarihinde ilk olarak Sebilürreşad'da yayınlandığını belirterek, "Sebilürreşad, 1908'de Akif'in başlattığı fikir ve düşünce yolculuğunun en zorlu durağında Milli Mücadele'nin manevi önderi kimliğiyle Akif'in sesi olurken, milletin de sesi olmuştur. O ses, milletimizin en yorgun vakitleri yaşadığı günlerde bir umut ve ümit ışığı gibi yüreklerde vatana, millete sadakati besleyen satırların yayınlandığı bir dergidir. O gün Akif”in umut yükleyen satırlarının Anadolu’da halkı ve Mehmetçiği nasıl motive edeceğine inanılarak dergi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından basılarak cephelere ve halka dağıtıldıysa 100 yıl sonra Sebilürreşad bu kez İstiklal şuuru ve bilinciyle hazırladığı özel dosyasıyla "milletimizin kalbi" Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basılmış ve okuyucusuyla buluşmuştur. Bu tarihi iş birliğinden dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop’a teşekkürlerini sunan Fatih Bayhan, Sebilürreşad’ın 113. yılında ilk defa renkli çıktığını ifade ederek, “Çalışma bittiğinde şunu fark ettik; Sebilürreşad 100 sayfa, yazar sayısı da 41 olmuş. İstiklal Marşı 41 mısradan oluşuyor biliyorsunuz ve İstiklal’in de 100. yılındayız. Bu güzel tevafuk sahnesi bizi ayrıca mutlu etmiştir” diye konuştu.

Mehmet Akif Ersoy’un torunu ve Sebilürreşad Onur Kurulu Üyesi ve yazarı Selma Ersoy Argon da bu özel sayı için yazı verdi. Ersoy, yazısında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ortak kararla alınan 2021 yılının “İstiklal’in 100.Yılı” olmasını hatırlatarak, “Tüm siyasi partilerin ortak imzasıyla kabul edilen bu karar için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onların şahsında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Şentop’a kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bugünler bizler için özel günlerdir. Bugünler öncesinde 2018 yılında devletimizin en üst makamı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin Mehmet Akif’e Vefa Ödülü takdim ederek başlattığı süreci, akabinde 20-27 Aralık tarihlerinin “Mehmet Akif Ersoy Haftası” kutlanması kararı izlenmişti.” diye konuştu. Akif'in daha iyi anlaşılması adına atılan bu adımların kendisini ve ailesini mutlu ettiğini belirten Ersoy, "Bu yıl sadece 12 Mart günü Başkent Ankara'da 100 programla Akif'in anlatıldığı konferansların icra edileceğini öğrendim. Tüm ilçelerle birlikte sadece Ankara'da bir günde 100 program. Bugünleri görmeyi nasip eden Allah'a hamd ediyorum” dedi.

Sebilürreşad'ın 100. yıl İstiklal özel sayısında şu isimler yer aldı:

İstiklâl’in Yolunda -Selma Ersoy Argon, Nasrullah Kürsüsü’nde İstiklal daveti!-Fatih Bayhan, İstiklâl Marşı’nın Hikâyesi-Oğuz Afşar, Mütareke ve İşgal Günleri-Ahmet Belada, İstiklal Mücadelesi’nde Mehmet Akif, Sebilürreşad ve İstiklâl Marşı-Nizameddin Duran, Âkif’in İşgaller Karşısındaki Tavrı-Ayten Dirier, İmkânsız Millet, İmkânsız Akif veya “Hadi Yeni Baştan”-Ali K. Metin, Tek Millet Fikriyatı ve İstiklal Marşı-Metin Önal Mengüşoğlu, Bilge Tonyukuk Yazıtı’ndan Mehmet Akif Ersoy’a İstiklâl Düşüncesi-Levent Ağaoğlu, Milli Mücadele’nin Manevi Mimarları-İhsan Açık, Sen Kara Fatma!-Fatma Türk Toksoy, Milli Mücadele Saflarında Anadolu’nun Yavuz Anaları-Gülsen Saray, Âkif’in Gözünde İstibdat ve Hürriyet-Taha Akyol İstiklâl Marşı: Bir Aşk Uğruna-Meral Bozoğlu, İstiklâl Marşı’nın Naz Sahibi Talepkârı: Hamdullah Suphi-Mehmet Serhat Bıçak, İstiklâl Kelimesinin Anlam Boyutları-Mustafa Özçelik, İstiklâl Hikâyemizin Bir Parçası: Türkistan-İsmail Mansur Özdemir, Ümmetin İstiklali İçin Akif Berlin’de-Mehmet Poyraz, Asım’ın Nesli Berlin’de Ne Arar?-Yasin Aktay, İstiklalin İçin Korkma!-Cağfer Karadaş, İstiklâl Marşı, Anayasa ve İnsan Hakları-Süleyman Arslan, İsmet Özel’in  İstiklal Yürüyüşü: Bir İdeoloji-Bir Dua/Lütfi Bergen, Türkiye’nin İktisadi İstiklalinin Tahlili-Yusuf Dinç, Mehmed Âkif’in Şehirleri-Mehmet Mazak, Mehmed Âkif Çankırı’da-Şükrü Altın, Üstat Mehmet Akif Ersoy, Antalya’da-Mahmut Öz, Bilmezin Gevezeliği-Erdal Noyan, Hadisler ve İstiklal-Muhammet Ali Asar, Bağımsızlık, Bu Milletin Tarih, İnanç ve Kültürünün Kadim Ruhudur-Necmettin Çalışkan, Daha İyi Bir Gelecek İçin Kurtarıcı Zihin Yapısı Arayışı-Mehmet Barca, Mehmet Akif'in Safahat'ındaki Duygusal Zekânın Temelleri-İlhan Genç, İstiklâl’in Marşı İstiklâl’in Dersi Olmalı!-Abdurrahman Şen, Bir milletin diriliş stratejisi: Ya İstiklal Ya Ölüm-Muhammed Işık, Üç Kitapta Mehmet Âkif-Mehmet Poyraz, Akifsiz Türk Sineması-İbrahim Demirkan, Diriliş Zamanı-Bestami Yazgan, Bin Mukabele-Abdurrahim Zararsız, Mehmet Akif ve İstiklal Marşı-Esra Ballım, Zamandan Mekâna, Ruh Dünyamızı İmar Eden Bir Mefhum: "İstiklal"-Selimcan Yelseli, İstiklal Marşı, İstikbal Manifestosudur-Halit Yıldırım, Edebî İstiklâl-Mehmet Kahraman, "Korkma Sönmez..." Şairi-Osman Aktaş, Sebîlürreşad Okuyucusuyla Hasbihal-Fatih Bayhan.

113.yılında Sebilürreşad'ın kısa tarihçesi

1908 Ağustos'unda Mehmet Âkif Ersoy'un başyazarlığında, Eşref Edib Fergan'ın imtiyaz sahipliğinde Sırat-ı Müstakim adıyla çıkarılmaya başlanan ve daha sonra yayın hayatına Sebilürreşad adıyla devam eden dergi Millî Mücadele yıllarında önemli rol üstlenmiştir. Sebilürreşad’ın en büyük özelliklerinden birisi de Safahat'ın tamamına yakınının burada yayımlanmış olmasıdır. 1925'te Takrir-i Sükun Kanunu ile kapatılan Sebilürreşad, 1948'in Mayıs ayında tekrar Türkçe alfabeyle neşredilmeye başlandı ve 1966 yılında yayım hayatına ara vermek zorunda kaldı. İstanbul’da çıkarılan Sebilürreşad, Anadolu’nun birçok bölgesinde de yayımlanmış, ilaveten Rusya, Hindistan ve Arap coğrafyası Müslümanlarının da gündemini belirleyebilmiştir. Ebül’ula Mardin ve Eşref Edip'in kurduğu bu haftalık derginin yazarları arasında başta Mehmet Akif olmak üzere Abdülaziz Çaviş, Bereketzade İsmail Hakkı, Babanzade Ahmet Naim, Ferit Kam, Mehmet Fahrettin, İzmirli İsmail Hakkı, Tâhir'ül Mevlevî, Aksekili Ahmet Hamdi, Mehmet Şemsettin Günaltay, Manastırlı İsmail Hakkı, Bursalı Mehmet Tahir, Abdürreşid İbrahim, Mehmet Emin Resulzade, Ayaz İshaki, Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu vardır.

Gazeteci ve araştırmacı yazar Fatih Bayhan’ın Mehmet Akif Ersoy’un ailesiyle 2014 yılında yaptığı görüşmeler neticesinde Sebilürreşad’ın yeniden çıkarılmasına karar verilir. 2015 yılında Sebilürreşad’ın yeniden çıkarılması netleşir ve Akif’in ailesiyle birlikte hazırlıklara başlanır.

Sebilürreşad Dergisi, 50 yıl aradan sonra 14 Ağustos 2016 tarihinde ve 1008. sayısıyla genel yayın yönetmeni Fatih Bayhan ile Yayın Koordinatörü gazeteci ve araştırmacı yazar Mehmet Poyraz idaresinde kaldığı yerden yeniden yayın hayatına başlamıştır. Şubat 2020’ye kadar her ayın 14’ünde çıkan Sebilürreşad, Mart 2020’den bu yana her ayın 1’inde okuyucusuna ulaştırılmaktadır. Daha çok abone yoluyla okuruna ulaşan Sebilürreşad’ı internet satış sitelerinin yanı sıra kitapçılardan da temin etmek mümkün. 2016 yılından itibaren 200’ün üzerinde yazarı sayfalarına konuk eden Sebilürreşad, yaklaşık 60 ülkeye de gönderilmektedir.

Yayın Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 14:09 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021, 15:54
YORUM EKLE

banner19

banner36