Sanal medresede ders başı

Ebubekir Sifil İslamî İlimler eğitiminde yeni bir adım olarak klasik medrese usulünde sanal okul programı başlatıyor.

Sanal medresede ders başı

Şehirlerin de ruhları vardır, insanlar gibi… Ve eğer şehrin ruhunun fizikî yapısıyla tutarlı bir ilişkisi varsa, bu o şehrin tarih denen geçmişteki geleceğe söyleyeceği çok sözü olduğu anlamına gelir. Hazreti fahr-i kâinat efendimizin (sav) fethedileceklerini müjdeledikleri şehirler için, bu anlamda ruhları ile fizikî yapılarının birbirine uymadıklarını, ancak rabbimizin inayetiyle hepsinin birer fatihle bu harmoniye sahip olacaklarını ima eder gibidir. Peki, fethedilen bir şehre asliyeti nasıl kazandırılır? Tabi ki onu bilginin merkezi kılarak…

Fatih Muhammed Han Konstantiniyye’yi fethettiğinin ertesinde Fâtih Camii şerifi inşa ettirmesinin yanında içerisinde sekiz külliyenin/fakültenin de bulunduğu bir bilgi merkezi yani medrese inşa ettirdi. Bunun başlıca nedeni Müslümanlar için bilginin yani ‘ilm’in sahih usullerle hâsıl edildiği mümkün mekânın Medrese olmasıdır. Sahn-ı Semân olarak tesmiye edilen bu medresede Kur’an İlimleri, Tefsir, Hadis, Kelâm, Fıkıh gibi Ulûmu’d-Din ile Fizik, Kimya, Nazariyyât/Matematik ve Astronomi gibi aklî ilimlerde de dersler verilirdi. İnşa edildiği dönemde dünyanın en kavî ulemasının ve urefasının ders verdiği mekân olan bu medrese, ne yazık ki Tevhid-i Tedrisat kanunun ertesinde tüm medreseler gibi kapatıldı. Ve bilim sosyolojisinin ya da tarihin dehlizlerinde terk edildi.

Yeniden bismillah!

Toplumsal olarak yaklaşık üç asırdır devam eden travmamızın, bilgi sosyolojisindeki ya da epistemolojik serüveni ise yaklaşık bir asırdır devam ediyor. Geçen bu süre zarfında yaşayarak müşahede ettik ki akademinin bilimsel yöntem ile hâsıl ettiği bilgi, Müslüman muhayyilede ya da zihinde olması gereken rikkati ve asliyeti inşa etmiyor. Bilakis, Müslümanı dönüştürerek anlam dünyası ile amel dünyası arasında derin uçurumlar açıyor.

Anlam dünyamız ile amel dünyamızın tutarlılığını sağlamak için yapılması gereken tek şey var: Evimize dönmek, yani anlam/varlık dünyamıza dönmek. Bu da ancak sahih usulle menziline varılacak bir yolculuk demek.

Özellikle Modern İslam Düşüncesi üzerine yaptığı ilmî kritikler ve eserleri ile tanıdığımız Ebubekir Sifil hocanın yönetiminde böyle bir yolculuğa çıkmaya hazırlanın. Çünkü Sahn-ı Seman yeniden bismillah dedi. Hem de klasik medrese usulünü yaygınlaştıracak bir programla.

Sanal okul programı

İslamî İlimler eğitiminde yeni bir adım olarak başlanan sanal okul programı, öncelikle klasik medrese usulünde olacak. Metin merkezli işlenecek derslere online/canlı olarak iştirak edilebileceği gibi, okulda altyapısı hazırlanmış arşiv bölümünden de daha sonra faydalanılabilecek. Online katılımda hocaya eşzamanlı bir şekilde soruların sorulabilecek olması da interaktif bir sınıf ortamını sağlayacak. Ebubekir Sifil hocanın rahle-i tedrisinde olacak olan programın ana hedeflerinden bazılarını şöyle sıralamak mümkün:

- Hedef kitlenin öncelikle sağlam bir Ehl-i Sünnet itikadı ve İslamî bilinç sahibi kılınması.

- Güncel tartışma konularının ilmî ve ikna edici cevapları ortaya konulmuş olması, böylece Sırat-ı Müstakim davasının büyüklüğüne yaraşır dirayet ve donanım sahibi nesillerin yetişmesi için gerekli temel atılması.

- Bilhassa Hristiyanlığın ve Hristiyan mezheplerinin mahiyeti, tarihi, inançları, kutsal kitapları… hakkında derinlemesine bilgi sahibi olunması.

Müfredat

Müfredatta olan dersler sırasıyla işlenecek. Yani ilk dersten başlanarak son derse kadar devam edecek olan bu müfredatla temel İslam ilimlerinin bir adım ötesine geçilerek ilim taliplerinin donanımı sağlanacak. İşte sırasıyla müfredattaki dersler:

1. Akaid

A. Ehl-i Sünnet Akaidi

B. Tarihte ortaya çıkmış bid’at akımlar.

C. Günümüzde mevcut bulunan bid’at akımlar.

2. Mezhepler Tarihi

A. İtikadî Mezhepler Tarihi

B. Fıkhî Mezhepler Tarihi

C. Hadis Tarihi

3. Dinler Tarihi

4. Hadis

5. Günümüz Fıkhî Meseleleri

6. Tefsir

7. Tasavvuf

8. Araştırma teknikleri

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için:

http://sahniseman.org/

http://sahnisemanokul.org/

Tel:+(90) 212 631 24 43 – 531 50 30

GSM: (530) 782 71 99

 

Erdal Kurgan haber verdi

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2013, 11:49
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner13

banner26